Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora; Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora; Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí odd. finanční strategie

JUDr. Vladislava Dokoupilová, právnička EO

Věra Spáčilová, ekonomický odbor

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2011

 
Návrh aktualizovaného znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (vyjma školských zařízení)
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně příloh
 
2schvaluje  aktualizované znění Zřizovacích listin dle důvodové zprávy včetně příloh


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu