Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2011

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
 
2nevyhovuje žádosti  paní Elišky Kováčové o odprodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 96.581,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 52, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Kateřině Kadlecové, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Kateřině Kadlecové, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 303/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 303/5, ostatní plocha), o výměře 247 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/60B, Olomouc, k. ú. Olomouc-město, za kupní cenu celkem 80.100,- Kč, z toho pozemek 67.500,- Kč a náklady 12.600,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
6schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku

parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti SMP Net, s.r.o., za kupní cenu celkem 191.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 2523, zastavěná plocha a nádvoří, 31.500,- Kč, pozemek parc. č. 380/16, ostatní plocha, 144.000,- Kč a náklady 15.500,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.

 
7revokuje  své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 16, ve věci schválení prodeje budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK Olomouc, za kupní cenu ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 10.355.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
8schvaluje  prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK Olomouc, za kupní cenu ve výši 7.700.000,- Kč, z toho za budovu 5.555.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 7.700.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Janě Kocourkové a panu Josefu Kocourkovi za kupní cenu celkem 1.028.500,- Kč, z toho za jednotku 906.176,- Kč, za pozemek 122.324,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
 
10schvaluje  prodej bytové jednotky č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Karlu Kopeckému, za kupní cenu celkem ve výši 1.254.000,- Kč, z toho za jednotku 1.250.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2.
 
11nevyhovuje  žádosti paní Renáty Kummerové ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3.
 
12nevyhovuje  žádosti paní Jarmily Žáčkové o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.4.
 
13schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Pavlu Tökölymu, za kupní cenu ve výši 744.444,- Kč, z toho nebytová jednotka 316.233,- Kč, pozemek 428.211,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.5.
 
14nevyhovuje  žádostem pana Tomáše Lampara a manželů Ing. Jaromíra a Mgr. Drahomíry Kvapilových o prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.5.
 
15nevyhovuje  žádosti pana Bc. Tomáše Tichého ve věci prodeje bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 0,5 násobku ceny obvyklé, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6.
 
16nevyhovuje  žádosti paní Andrey Wagnerové o prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, panu Ivo Tučkovi, za kupní cenu ve výši 905.000,- Kč, z toho za jednotku 897.276,- Kč a pozemek 7.724,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7.
 
18nevyhovuje  žádosti pana Jana Homoly o prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7.
 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Jaroslavu Kubovi za kupní cenu ve výši 761.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.8.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu Ing. Michalu Kubáčkovi za kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč, z toho za jednotku 1.330.165,- Kč a za pozemek 29.835,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.9.
 
21nevyhovuje  žádostem pana Jana Homoly a pana Daniela Krušofta o prodej bytové jednotky č. 65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.9.
 
22nevyhovuje  žádosti pana Jana Homoly o prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.10.
 
23bere na vědomí  odstoupení PhDr. Evy Poláchové a Ing. Arch. Jana Polácha a paní Kateřiny Ilgnerové od nabídky na odkoupení bytové jednotky č. 65/12 v domě č.p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc, č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na společných částech domu č.p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.9.
 
24bere na vědomí  odstoupení paní Kateřiny Ilgnerové od nabídky na odkoupení bytové jednotky č. 79/4 v domě č.p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných částech domu č.p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.10.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu