Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová, Mgr. Veronika Stejskalová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2011

 
Majetkoprávní záležitosti OI+dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2neschvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 896/3 orná půda o výměře 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví paní Jarmily Endlicherové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1678/333 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve společném jmění manželů Ing. Josefa a Mgr. Taťány Bízových za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1348 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve výlučném vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/2 orná půda o výměře 560 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 2 m2, ve vlastnictví pana Tomáše Rössla za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/4 orná půda o výměře 490 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 4 m2, ve společném jmění manželů Oldřicha a Ivany Brzokoupilových za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/4 lesní pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/1 orná půda o výměře 596 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 3 m2, ve vlastnictví Hany Daňkové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 207/15 orná půda v k.ú. Hodolany, obec Olomouc o výměře 992 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce za spoluvlastnické podíly na pozemku parc.č. 368/3 ostatní plocha o výměře 77 m2 a parc.č. 373/3 orná půda o výměře 182 m2, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 1/32 MUDr. Čestmíra Neorala, 1/32 Jaroslavy Neoralové a 1/16 Věry Poučové, dle bodu 1 předloženého dodatku k důvodové zprávě.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy kupní na pozemek parc.č. 87/31 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předloženého dodatku k důvodové zprávě.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu