Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

odbor kancelář primátora

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  10. 11. 2010

 
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, stanovení počtu členů, volba předsedů a členů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1zřizuje  finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města Olomouce s celkovým počtem členů 7
 
2zvolilo  - předsedkyní kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce Hanu Kaštilovou Tesařovou

- členy kontrolního výboru MUDr. Ivo Mareše, MBA; Jana Gottwalda; doc. JUDr. Ludmilu Lochmanovou, Ph.D.; Mgr. Janu Hanákovou; Filipa Žáčka a PaedDr. Miroslava Skácela

- předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce Bc. Jiřího Martináka

- členy finančního výboru Ing. Pavla Jelínka, Ph.D.; Ing. Petra Navrátila; Mgr. Pavla Kvapila; Ing. Jiřího Kropáče; Bc. Miroslava Petříka, MBA a Mgr. Petra Michálka

a určilo tajemníky obou výborů dle důvodové zprávyDůvodová zpráva: příloha: Výbory ZMO
(stránkový dokument)
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu