Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

JUDr. A. Daubnerová, odbor správy

odbor kancelář primátora

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  10. 11. 2010

 
Pověření k oddávání
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2pověřuje  v souladu s ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Olomouce:

Mgr. Barbora Králíková; Jaroslav Krátký; Bc. Jiří Martinák; Ing. Vladimír Pokorný; PhDr. Marcela Hanáková; RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.; Martin Novotný; Ing. Ivo Vlach; Mgr. Eva Machová; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.; Ing. Karel Šimša; Hana Kaštilová Tesařová; prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., dr. h. c.; Mgr. Yvona Kubjátová; Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.; PhDr. Eva Baslerová; PhDr. Vlasta Krosesková; Mgr. Petr Michálek 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu