Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:členové zastupitelstva města
Zpracoval:

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  10. 11. 2010

 
Volba členů Rady města Olomouce
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1zvolilo  v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 10.11.2010

a) primátora města Olomouce

Martina Novotného (ODS)

s kompetencemi: odbor kancelář primátora, odbor koncepce a rozvoje, Městská policie Olomouc, zastupování statutárního města Olomouce navenek

b) náměstky primátora města Olomouce:

Ing. Ivo Vlacha (TOP 09)

s kompetencemi: odbor ekonomický, odbor dopravy

RNDr. Ladislava Šnevajse (KDU-ČSL)

s kompetencemi: odbor evropských projektů, odbor školství, Hřbitovy města Olomouce, městská památková rezervace, bytová problematika

JUDr. Martina Majora (ODS)

s kompetencemi: odbor investic, odbor majetkoprávní

Mgr. Evu Machovou (TOP 09)

s kompetencemi: odbor sociální pomoci, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, odbor interního auditu a kontroly, odbor ochrany

RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. (ODS)

s kompetencemi: odbor vnějších vztahů a informací, odbor informatiky, odbor životního prostředí, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Divadlo hudby Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc, Knihovna města Olomouce

 
2určilo  v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupování primátora takto:

a) Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora

b) pořadí zastupování dalšími náměstky: RNDr. Ladislav Šnevajs, JUDr. Martin Major, Mgr. Eva Machová a RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.

 
3zvolilo  v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 10.11.2010 neuvolněnými členy Rady města Olomouce:

RNDr. Ivan Kosatík (ODS)

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. (TOP 09)

PhDr. Marcela Hanáková (ODS)

Ing. Jan Dostál (KDU-ČSL)

Ing. Karel Šimša (TOP 09)Důvodová zpráva: bez DZ
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu