Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  4. 10. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 293/5 trvalý travní porost o výměře 231 m2 (oddělený z původního pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní porost) a parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 34 m2, oba v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za pozemky, parc. č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2, parc. č. 922/9 orná půda o výměře 411 m2 a parc. č. 1300/29 orná půda o výměře 2805 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 (tj. nově vzniklá parcela č. 168/24 o výměře 264 m2) ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany ČR, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Brno za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu