Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  4. 10. 2010

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  uzavření dodatků ke smlouvám o převodu jednotek č. 564/1, 564/2, 564/3, 564/4 v domě č. p. 564 (Wellnerova 15) na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kterými bude upřesněn předmět smluv o převodu jednotek konkretizací pojmu venkovní úpravy následovně:

Společnými částmi budovy č. p. 564 na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jsou také venkovní úpravy, tj. schody předložené, přípojka vody, přípojka kanalizace, vše umístěné na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, a zpevněná plocha, plot drátěný, plot do ulice, podezdívka, plotová vrata, vše umístěné na pozemku parc. č. 844/1, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.

 
3schvaluje  uzavření dodatků ke smlouvám o převodu jednotek č. 564/1, 564/2, 564/3, 564/4 v domě č. p. 564 (Wellnerova 15) na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kterými bude upřesněn předmět smluv o převodu jednotek o vedlejší stavbu (přístřešek k parkování osobních automobilů) umístěnou na pozemku parc. č. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, když kupní ceny za tuto vedlejší stavbu byly kupujícími již uhrazeny na základě smluv o převodu jednotek v budově Wellnerova 15, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2008, bod 6, část 27, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 844/1, zahrada, o výměře 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového vlastnictví, a to: manželům Ing. Zdeňku a Bohumile Slovákovým do SJM podíl o velikosti 3633/5860 za 919.979,- Kč, manželům Ing. Antonínu a Ivetě Ošťádalovým do SJM podíl o velikosti 995/5860 za 251.962,- Kč, manželům Ivo a Brigitě Jelínkovým do SJM podíl o velikosti 788/5860 za 199.544,- Kč a Doc. Jiřímu Lindovskému, ak. malíři podíl o velikosti 444/5860 za 112.433,- Kč (cena celkem 1.483.918,- Kč, z toho pozemek 1.480.768,- Kč a náklady 3.150,- Kč), a to včetně vedlejší stavby (přístřešku k parkování osobních automobilů) a zpevněné plochy, když kupní ceny za tento přístřešek a zpevněnou plochu byly již kupujícími uhrazeny na základě smluv o převodu jednotek v budově Wellnerova 15, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. 844/1, zahrada, o výměře 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového vlastnictví, a to: manželům Ing. Zdeňku a Bohumile Slovákovým do SJM podíl o velikosti 3633/5860 za 185.996,- Kč, Ivetě Ošťádalové podíl o velikosti 995/5860 za 50.941,- Kč, manželům Ivo a Brigitě Jelínkovým do SJM podíl o velikosti 788/5860 za 40.343,- Kč a Doc. Jiřímu Lindovskému, ak. malíři podíl o velikosti 444/5860 za 22.731,- Kč, kupní cena celkem 300.011,- Kč, dle důvodové zprávy bod1.1.
 
6nevyhovuje žádosti  pana Michaela Šindlera o snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, a pozemek parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemek parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně opěrné zdi, a pozemek parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
7schvaluje  odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně opěrné zdi, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Michaelu Šindlerovi za kupní cenu celkem ve výši 4.393.000,- Kč, uzavřené dne 14. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
8schvaluje  uzavření prohlášení o uznání vlastnického práva k podílu o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti REGRET CZ s.r.o. formou notářského zápisu mezi statutárním městem Olomouc a společností REGRET CZ s.r.o., dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
9schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Janě Štrbíkové, a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 3.1.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu