Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  4. 10. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje žádosti  1. pana RSDr. Václava Šálka a paní Jaroslavy Holišové o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. společnosti G E O S A G T, s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 345 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. KMČ č. 10 Nemilany o výkup části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 635 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní Ludmily Hlavaté, pana Josefa Knoba, paní Jaroslavy Knobové a paní Hany Smítalové, části pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana Zdeňka Knause a části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana Rudolfa Krbečka do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. manželů JUDr. Jiřího a Marie Procházkových o odprodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. 847 zast. pl. o výměře 631 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. pana Vladimíra Horáka o odprodej budovy bez č.p./č.e. (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1542 zast. pl. o výměře 356 m2 a části pozemku parc. č. 733/5 ostat. pl. o výměře 452 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu