Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Ing. Vojtěch Jedlička, vedoucí oddělení poplatků EO

Mgr. Alice Pospíšilová, odbor správy

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Obecně závazné vyhlášky SMOl o místních poplatcích
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2vydává  - obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku ze psů

- obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

- obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného

- obecně závaznou vyhlášku č. 12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

- obecně závaznou vyhlášku č. 13/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu