Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2nevyhovuje žádosti  Mgr. Josefa Podstaty ve věci prodeje částí pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 122 m2 a 13 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. 54, zahrada, o výměře 485 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, JUDr. Leoši Viktorinovi, za kupní cenu celkem 198.960,- Kč, z toho pozemek 195.000,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 1037 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do SJM manželům Františku a Věře Jakešovým, za kupní cenu celkem 443.960,- Kč, z toho pozemek 440.000,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. 105/10, zahrada, o výměře 589 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: ideálních 393/4653 společnosti KANA CZECH, s.r.o. za 85.040,- Kč, ideálních 1734/4653 společnosti Debus Information Technology s.r.o. za 375.214,- Kč, ideálních 1777/4653 do SJM manželům Ing. Josefu a MUDr. Mahuléně Richterovým za 384.518,- Kč, ideálních 749/4653 společnosti Findutch s. r. o. za 162.073,- Kč, kupní cena celkem 1.006.845,- Kč, z toho pozemek 1.004.245,- Kč a náklady 2.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4
 
6revokuje  své usnesení ze dne 30. 11. 2009 bod 5, část 21, 22 ve věci schválení prodeje budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a schválení prodeje pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Ing. Miroslavu Vaňkovi, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
7schvaluje  prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nájemcům za kupní cenu celkem ve výši 10.328.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 částku 9.946.000,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1 částku 354.000,- Kč a náklady 28.000,- Kč. Kupující a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
8schvaluje  prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Ing. Marku Vaňkovi, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
9nevyhovuje žádosti  pana Ing. Petra Baka o odkoupení budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, o výměře 824 m2, vše v k. ú Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
10nevyhovuje žádosti  společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o. o odkoupení budovy č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku parc. č. 63/1 a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
11schvaluje  společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
12nevyhovuje žádosti  nájemníků budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ze dne 17. 06. 2010 o snížení kupních cen za 1m2 podlahové plochy bytů na částku 6.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
13nevyhovuje žádosti  pana Antonína Nevřely o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 65/7 v budově č. p. 65, 79 (Gorazdovo náměstí 3, 3a, 4) na pozemku parc. č. st. 62, 63/1 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na společných částech budovy č. p. 65, 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na pozemku parc. č. st. 62, 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
14schvaluje  prodej budovy č. p. 5 (Paseka – Pasecký Žleb) na pozemku parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, a pozemku parc. č. 2879, zahrada, o výměře 1256 m2, vše v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, okres Olomouc, do SJM manželům Janu a Lence Richterovým za kupní cenu celkem 450.000,- Kč, z toho za budovu 378.590,- Kč, za pozemek parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, 33.160,- Kč, pozemek parc. č. 2879, zahrada, 34.350,- Kč a náklady 3.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3
 
15nevyhovuje žádosti  paní Renaty Palacké ze dne 10.06.2010 o odprodej půdních prostor v budově č. p. 889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
16schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na společných částech budovy č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti Církevní gymnázium německého řádu, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 276.400,- Kč, z toho za jednotku 220.375,- Kč, za pozemek 50.625,- Kč a náklady 5.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
17revokuje  své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 55, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Oldřichu Benešovi, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
18schvaluje  prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Oldřichu Benešovi, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 571/2 v budově č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na pozemku parc. č. st. 836, 837, 838 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na společných částech budovy č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Jitce Barochové, za kupní cenu ve výši 798.000,- Kč, z toho za jednotku 795.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Zuzaně Soukupové, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 442.882,- Kč, za pozemek 2.118,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Haně Tománkové, za kupní cenu ve výši 429.500,- Kč, z toho za jednotku 423.428,- Kč, za pozemek 1.572,- Kč a náklady 4.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
22schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/12 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Lucii a Danielu Kováčovým, za kupní cenu ve výši 733.000,- Kč, z toho za jednotku 726.247,- Kč, za pozemek 3.753,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Andree Krausové, za kupní cenu ve výši 679.500,- Kč, z toho za jednotku 671.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 4.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
24schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Renátě Kummerové, za kupní cenu ve výši 783.000,- Kč, z toho za jednotku 776.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
25nevyhovuje žádosti  paní Renáty Kummerové ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
26schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Prof. PhDr. Rudolfu Chadrabovi, CSc. a Ing. arch. Pavlu Chadrabovi do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
27schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/40 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Evě Paulíkové, a to do 31. 01. 2011, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
28schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485 (Selské náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p. 485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, manželům Zuzaně a Pavlovi Maříkovým, a to do 31. 10. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.3.
 
29schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Vladimíru a Štefánii Třeským, a to do 31. 10. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.4.
 
30schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Ing. Františku a Márii Babinským, a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.5.
 
31schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 189/6 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Bc. Pavolu Hlinickému, a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.6.
 
32revokuje  své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 2, ve věci schválení prodeje budovy bez čp/če (Křičkova 4) stojící na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Střední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o, za kupní cenu celkem 7.519.000,- Kč, z toho budova bez čp/če za 6.487.104,- Kč, pozemek parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, za 1.012.896,- Kč, a náklady 19.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
33schvaluje  ponechání budovy bez čp/če (Křičkova 4) na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
34schvaluje  změnu smluvních podmínek Směnné smlouvy č. OPD-S/9/2009/Va ze dne 31.03.2009 dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
35schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti ESMEDIA a.s. za kupní cenu celkem ve výši 3.500.001,- Kč, z toho za jednotku 3.310.217,- Kč a za podíl na pozemku 189.784,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
36nevyhovuje žádosti  společnosti ESMEDIA a.s. o úhradu nabízené kupní ceny 3.500.001,- Kč za nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou splátkového kalendáře a zástavy nebytové jednotky č. 111/7 ve prospěch statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
37nevyhovuje žádosti  nájemců bytu č. 20 manželů MUDr. Imada a Mgr. Zuzany Hamdanieh, a bytu č. 12 pana Tarika Hamdanieh o odkoupení bytů č. 12 a č. 20 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.
 
38schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/8 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech budovy č. p. 722, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Alici Kramářové, za kupní cenu ve výši 438.960,- Kč, z toho za jednotku 433.379,- Kč, za pozemek 1.621,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
39schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/26 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech budovy č. p. 722, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Martinu a Petře Žárským, za kupní cenu ve výši 768.960,- Kč, z toho za jednotku 761.247,- Kč, za pozemek 3.753,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
 
40schvaluje  prodej bytové jednotky č. 627/6 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 723/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 723/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní Petře Nesvadbové, za kupní cenu ve výši 633.000,- Kč, z toho za jednotku 619.461,- Kč, za pozemek 10.539,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.3.
 
41schvaluje  prodej bytové jednotky č. 625/16 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Mario Klumplerovi, za kupní cenu ve výši 528.000,- Kč, z toho za jednotku 521.787,- Kč, za pozemek 3.213,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4.
 
42schvaluje  žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Tuan a Hang Tranovým, a to do 31. 12. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu