Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Zpracoval:

Bc.Martinák Jiří, náměstek primátora

JUDr. Dokoupilová – právník EO

Mgr. Huták – notář

JUDr. Handl – advokát

RNDr. Pavlík – daňový poradce

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Navýšení základního kapitálu – Lesy města Olomouce,a.s.
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  zvýšení základního kapitálu Lesy města Olomouce, a.s. o 18 mil. Kč
 
3zmocňuje  primátora statutárního města Olomouce, Martina Novotného, učinit formou notářského zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. nepeněžitým vkladem - vkladem příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce.

T: říjen 2010

O: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora

 
4zmocňuje  primátora statutárního města Olomouce, Martina Novotného, k podpisu smlouvy o upsání akcií ve společnosti Lesy města Olomouce, a.s.
 
5ukládá  zpracovatelům učinit veškeré úkony ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle důvodové zprávy

T: říjen 2010

O: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu