Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.1517/150 ostatní plocha o výměře 101 m2 a parc.č. 1517/151 travní porost o výměře 83 m2, oba v k.ú. Horka nad Moravou, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví manželů Lubomíra a Ludmily Prokopových za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 724/24 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc o výměře 87 m2, který je ve vlastnictví SPINOPA REAL s.r.o. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 přeložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu