Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Martinák Jiří, náměstek primátora
Zpracoval:

Martinák Jiří, náměstek primátora

JUDr. Dokoupilová – právník EO

Mgr. Huták – notář

JUDr. Handl – advokát

RNDr. Pavlík – daňový poradce

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Transformace správy městského majetku
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2ruší  Příspěvkovou organizaci Správa lesů města Olomouce ke dni 30.9.2010
 
3schvaluje  založení akciové společnosti s názvem Lesy města Olomouce,a.s.
 
4schvaluje  zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti Lesy města Olomouce dle přílohy č. 1
 
5zmocňuje  primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného k provedení všech úkonů k založení společnosti Lesy města Olomouce,a.s., zejména k podpisu příslušných notářských zápisů
 
6ukládá  zpracovatelům v termínu do 31.10.2010 učinit veškeré úkony ke vzniku akciové společnosti a ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle důvodové zprávy

O: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu