Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Bc. Daniela Horňáková, vedoucí OKP

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - účast SMOl
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  založení zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy
 
3schvaluje  zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy
 
4deleguje  Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy
 
5nominuje  Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl ve správní radě zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" dle důvodové zprávy
 
6schvaluje  poskytnutí členského příspěvku pro rok 2010 za SMOl ve výši 50 tis. Kč zájmovému sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu