Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy.
 
2nevyhovuje žádosti  společnosti HANYCH-REAL spol. s r.o. ve věci prodeje části pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře 250 m2 (5 m2 x 50 m2), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2 Miroslavě Coufalové za 111.058,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 Petru Coufalovi za 111.059,- Kč, kupní cena celkem 222.117,- Kč, z toho pozemek 213.000,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2 Miroslavě Coufalové za 57.808,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 Petru Coufalovi za 57.809,- Kč, kupní cena celkem 115.617,- Kč, z toho pozemek 106.500,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5nevyhovuje žádosti  nájemců ze dne 21.03.2010 o snížení kupní ceny za budovu č. p. 616 (Hněvotínská 18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemek parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
6nevyhovuje žádosti  paní Zdenky Kameníčkové ve věci odprodeje bytu č. 7 v budově č. p. 616 (Hněvotínská 18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a poměrné části pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
7nevyhovuje žádosti  paní Kateřiny Kameníčkové ve věci odprodeje budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
8nevyhovuje žádosti  společnosti DOMY MORAVIA spol. s r. o. ve věci odprodeje budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
9nevyhovuje žádosti  pana Aleše Velima o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a trvá na svém usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 19 ve věci prodeje bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Aleši Velimovi, za kupní cenu ve výši 878.500,- Kč, z toho za jednotku 757.101,- Kč, za pozemek 117.899,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
10schvaluje  prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Michaelu Šindlerovi za kupní cenu ve výši 2.563.000,- Kč, z toho za jednotku 2.191.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
11nevyhovuje žádosti  Mgr. Evy Křístkové, Mgr. Marty Václavkové, manželů MUDr. Jitky a Ing. Václava Dobešových, manželů Hany a Ing. Radka Matyášových, manželů Evy a Karla Nováčkových a PharmDr. Simony Antošové, zastoupených PharmDr. Simonou Antošovou, ve věci náhrady škody ve výši 30.550,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
12schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 380, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům Ing. Vítu a Ing. Ivaně Číhalovým, za kupní cenu celkem 94.900,- Kč, z toho za pozemek 93.000,- Kč a náklady 1.900,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
13revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci prodeje podílu o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní cenu 140.700,-Kč, z toho podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč a náklady 700,-Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené podíly na nemovitostech uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
14schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Aleně Kvapilové, za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na budově 121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,- Kč a náklady 700,- Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu