Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Večeř Jan, Bc., tajemník
Zpracoval:

Bc. Jan Večeř, tajemník

JUDr. Alena Daubnerová, odbor správy

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Naplnění zákona o volbách do zastupitelstev obcí
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., a § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., vytvoření 5 volebních obvodů ve městě Olomouci pro volby do zastupitelstev obcí konaných v roce 2010 dle příloh č. 1 a 2 s voleným počtem 9 členů Zastupitelstva města Olomouce v každém volebním obvodu, a celkovým počtem 45 členů Zastupitelstva města Olomouce
 
3ukládá  zveřejnit

a) seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis,

b) stanovený počet členů ZMO pro příští volební období,

c) počty členů ZMO, kteří budou v jednotlivých volebních obvodech voleni,

d) potřebný počet podpisů na peticích ke kandidátní listině pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

T: ihned

O: Večeř Jan, Bc., tajemník



 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu