Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

PhDr.Hana Fantová

Bc.Jaroslava Večeřová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 - výjimka z počtu žáků
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2povoluje  výjimku z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 pro školní rok 2010/2011 dle důvodové zprávy
 
3schvaluje  úhradu zvýšených nákladů na vzdělávání ve výši 231.900,--Kč na období od 1.9.2010 do 31.12.2010 dle důvodové zprávy
 
4ukládá  informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace

T: červen 2010

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu