Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Zuzana Sedláková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Návrh na rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu souboru změn č. XX/5,9,16,19,21 ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2vyhovuje  námitkám uplatněným Ing. Lubomírem a Alenou Benýškovými, Františkem Študentem, RNDr. Marií Čechovou, CSc., Ing. Ludmilou Navrátilovou, Miladou Šipkovou, Leopoldem, Jiřinou a Tomášem Čechovskými, Mgr.Petrem a Valérií Vejmolovými, Ing. Stanislavem a Pavlou Homolovými, Ing. arch. Milošem a Pavlou Suchánkovými, Ladislavem Šmiřákem, Bohumilem a Jarmilou Březovskými, Ing. Přemyslem a Irenou Klasovými, Ing. Vlastimilem a Renatou Pechovými, Ing. Ladislavem a Danuší Špacírovými, Ing. Milošem Zahálkou, MUDr., PhD.Janou Zahálkovou, Ferdinandem a Zdeňkou Židlíkovými, společností STAVING Olomouc s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Opletalem, zástupcem veřejnosti Ing. Arch. Antonínem Škamradou zmocněným 325 občany v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách dle důvodové zprávy
 
3ukládá  odboru koncepce a rozvoje zajistit úpravu návrhu souboru změn č. XX/5,9,16,19,21 ÚPnSÚ Olomouc a předložit upravený soubor změn bez dílčí změny č. XX/21- Hodolany, ul. Purkyňova, bydlení k vydání na nejbližším zasedání ZMO.

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu