Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města ; Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Major Martin, JUDr.

Konečný Petr, Mgr. Ing.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  31. 5. 2010

 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - navýšení základního kapitálu
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  dodatek č. 7 koncesní smlouvy a ukládá primátorovi podepsat dodatek č. 7 koncesní smlouvy

T: 22. 6. 2010

O: Novotný Martin, primátor města

 
3deleguje  zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu AQUAPARKU OLOMOUC, a.s., dne 24.6.2010 s platností i pro případný náhradní termín dle bodu 2b) důvodové zprávy
 
4souhlasí  se změnou provozní doby Aquaparku Olomouc dle důvodové zprávy


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu