Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města ; Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Major Martin, JUDr.

Gajda Jaromír, Ing.

Konečný Petr, Mgr. Ing.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  31. 5. 2010

 
SK Sigma Olomouc, a.s. - navýšení základního kapitálu
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou DZ.
 
2schvaluje  Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a ukládá primátorovi podepsat tuto smlouvu do 24.6.2010.
 
3deleguje  zástupce statutárního města Olomouce (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dne 24.6. 2010 s platností i pro případný náhradní termín dle důvodové zprávy, zejména pak k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v návaznosti na Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu