Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  31. 5. 2010

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2nevyhovuje žádosti  společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. o revokaci usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.04.2010 bod 6, část 35 ve věci odprodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Bytovému družstvu PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 za kupní cenu ve výši 36.000.000,- Kč a vypsání nového výběrového řízení, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
3schvaluje  prodej budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti ORRERO a.s., za kupní cenu celkem 19.001.000,- Kč, z toho za budovu 15.874.600,- Kč a pozemek 3.126.400,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
4nevyhovuje  nabídce ze dne 05. 03. 2010 společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
5nevyhovuje  nabídce ze dne 17. 05. 2010 společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
6nevyhovuje žádosti  společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana Michala Vejmoly, společnosti Validus a.s., společnosti SLAVIA INVEST a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
7nevyhovuje žádosti  pana Ladislava Čecháka ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a o zvážení možnosti úhrady části kupní ceny pozemkem parc. č. 992/2, ostatní plocha, o výměře 760 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o., dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
8revokuje  své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
9schvaluje  ponechání nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
10nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za nabídkovou cenu ve výši 80.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
11nevyhovuje žádosti  manželů Věry a Petra Novotných ve věci odprodeje bytové jednotky č. 743/2 v budově č. p. 743 (Wanklova 4) na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na společných částech budovy č. p. 743 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
12schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 685.750,- Kč, manželům Ing. Františku a Márii Babinským, a to do 18. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
13schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 698.000,- Kč, manželům Tuan a Hang Tranovým, a to do 31. 08. 2010, dle důvodové zprávy bod 3.3.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu