Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  31. 5. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2revokuje  část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.4.2010 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce bez cenového doplatku

a

schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, za doplatek cenového rozdílu pozemků ve výši 61.200,- Kč, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.

 
3schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 32/1 ostatní plocha o výměře 676 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s. za pozemky parc.č. st. 513 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2, parc.č.st. 514 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 a parc.č.st. 515 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou v majetku Statutárního města Olomouc. Směna bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku o výměře cca 65 m2, parc. č. 1422/2 trvalý travní porost v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Jarmily Schullové. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu