Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu + dodatek důvodové zprávy
 
2schvaluje  prodej pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č.p. 234/29, za kupní cenu celkem 145.500,- Kč, z toho pozemek 142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 7, ve věci schválení kupních cen při prodeji části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, o výměře 15 m2, s označením díl ,,a“ dle geometrického plánu č. 993-14/2009, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou a označením, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 993-14/2009 následovně: díl pozemku označený ,,a“, o výměře 15 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 787/3669 do SJM Ing. Janu a Ing. Radce Dostálovým za 6.971,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 Romaně Lachnitové za 922,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676 Romanu Matějovi za 6.766,- Kč, podíl o velikosti ideálních 229/3669 Evě Motanové za 2.028,- Kč, podíl o velikosti ideálních 362/3669 PaedDr. Hynku Seidlovi za 3.207,- Kč, podíl o velikosti ideálních 347/3669 do SJM Karlu a Evě Skotnicovým za 3.074,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 Věře Šimonové za 1.843,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 Janu Tomajkovi za 922,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676 Michaelu Weinerovi za 6.767,- Kč, kupní cena celkem 32.500,- Kč, z toho pozemek 30.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5revokuje  své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 23, ve věci ponechání budovy č. p. 324 (Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
6revokuje  své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 323 (Horní náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
7schvaluje  prodej budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m2, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc, společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o., za kupní cenu ve výši 57.000.000,- Kč, z toho za budovu 51.402.640,- Kč, za pozemek 5.549.360,- Kč a náklady 48.000,- Kč, splatnou do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
8nevyhovuje žádosti  společnosti OIN Development a. s., společnosti IES MORAVIA REAL a. s., Romanu Vývodovi, společnosti SPEA Olomouc, s. r. o., Františku Wiedermannovi, Vladimíru Vávrovi, Ing. Janu Matulovi, Daně Curzydlové, Ing. Janu Šimoňákovi ve věci odprodeje budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
9nevyhovuje žádosti  žádosti nájemců v domě I. P. Pavlova 62 ve věci prodeje bytů a nebytů v budově č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
10nevyhovuje žádosti  pana Antonína Rozbroje, společnosti MaDaTech, s.r.o., společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o. ve věci prodeje budovy č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
11revokuje  své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
12schvaluje  prodej budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX, s.r.o. za kupní cenu 41.150.000,- Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy 33.504.200,- Kč, za pozemek 7.620.600,- Kč, náklady 25.200,- Kč, splatnou do 5 pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
13nevyhovuje žádosti  společnosti TODA IBEX, s.r.o. o snížení kupní ceny o závazek váznoucí na budově Michalská 2 a trvá na svém doporučení zastupitelstvu města ze dne 09. 03. 2010 ve věci schválení prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX, s.r.o. za kupní cenu 41.150.000,- Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy 33.504.200,- Kč, za pozemek 7.620.600,- Kč, náklady 25.200,- Kč, splatnou do 5 pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
14nevyhovuje žádosti  společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
15nevyhovuje žádosti  společnosti PAVLÍK group, s.r.o., společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana Michala Vejmoly, společnosti Validus a.s., společnosti SLAVIA INVEST a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
16nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků Voskovcova 722/6 o odprodej nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za sníženou kupní cenu 70.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
17revokuje  své usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 36 ve věci prodeje bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Janě Štrbíkové a Lucii Štrbíkové, každé jednou ideální polovinou, za kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč, náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
18schvaluje  prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč, náklady 3.700,- Kč, paní Janě Štrbíkové, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
19nevyhovuje žádosti  pana Aleše Velima ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Aleši Velimovi, za kupní cenu ve výši 878.500,- Kč, z toho za jednotku 757.101,- Kč, za pozemek 117.899,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 672/8 v budově č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na společných částech budovy č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Janu a Marii Weisovým, za kupní cenu ve výši 623.700,- Kč, z toho za jednotku 616.761,- Kč, za pozemek 3.239,- Kč, náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
22schvaluje  prodej bytové jednotky č. 727/53 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Danu Vojtěchovi, za kupní cenu ve výši 459.000,- Kč, z toho za jednotku 453.570,- Kč, za pozemek 1.430,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 361/17 v budově č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech budovy č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, paní Oksaně Volosevych, za kupní cenu celkem 440.500,- Kč, z toho za jednotku 434.462,- Kč, za pozemek 3.038,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
24revokuje  své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 10, ve věci prodeje bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Zuzaně Soukupové, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 430.218,- Kč, za pozemek 14.782,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Zuzaně Soukupové, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 442.882,- Kč, za pozemek 2.118,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
26vyhovuje žádosti  pana Bc. Pavola Hlinického o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 189/6 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to do 31. 05. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
27schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 196/16 v budově č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech budovy č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Šárce Lackové, a to do 30. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
28schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/40 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Evě Paulíkové, a to do 30. 07. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.3.
 
29nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek domu Rooseveltova č. p. 164, č. o. 105 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 756/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
30revokuje  své usnesení ze dne 21. 09.2004, bod 8, část 73, ve věci prodeje pozemku parc. č. 75/143, ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to MUDr. Miladě Zendulkové, manželům Mgr. Pavlu a JUDr. Svatavě Hutákovým, Jánu Danišovi, manželům Jaroslavu a RNDr. Ireně Nedvědovým, manželům Jaroslavu a Monice Došlíkovým, za kupní cenu ve výši 53. 126,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
31nevyhovuje žádosti  pana Jana Rudorfera a paní Dagmar Pluskalové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 463, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 786-19/2010, pod novým označením pozemek parc. č. 463/2, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
32nevyhovuje  nabídce společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o., ve věci odkoupení budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) ze dne 29.10.2009 na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
33nevyhovuje žádosti  petentů ze dne 02.11.2009 o odprodej bytových jednotek v budově č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
34nevyhovuje  nabídce Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 ze dne 03.11.2009 ve věci odkoupení budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
35schvaluje  prodej budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Bytovému družstvu PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 za kupní cenu 36.000.000,- Kč, z toho za budovu 31.070.160,- Kč, za pozemek 4.929.840,- Kč, splatnou do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
36nevyhovuje žádosti  společnosti OIN Development a.s. ze dne 16.04.2010 a společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. ze dne 19.04.2010 ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
 
37schvaluje  prodej budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Střední odborné škole služeb s.r.o., za kupní cenu 6.550.000,- Kč, z toho za budovu 5.941.243,- Kč, za pozemek 599.857,- Kč a náklady 8.900,- Kč, splatnou do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
 
38nevyhovuje žádosti  Střední odborné školy služeb s.r.o. o zřízení zástavního práva ve prospěch České spořitelny a.s. před prodejem budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
 
39nevyhovuje žádosti  společnosti DATROLEX s.r.o. a společnosti FELIX LINE s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
 
40schvaluje  prodej budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci firmě T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 10.625.000,- Kč, z toho budova 9.825.614,- Kč, pozemek 720.984,- Kč, přístřešek umístěný na pozemku parc. č. st. 1302, zastavěná plocha a nádvoří, 53.402,- Kč, náklady 25.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.3.
 
41revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 23, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Michaelu Šindlerovi za kupní cenu ve výši 4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 2.008.528,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, za pozemek 99/10 částku 926.850,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4.
 
42schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Michaelu Šindlerovi za kupní cenu ve výši 4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 1.813.248,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, za pozemek parc. č. 99/10 včetně opěrné zdi částku 1.122.130,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4.
 
43nevyhovuje žádosti  organizace Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objekt garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč hrazenou v měsíčních splátkách ve výši 5.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
 
44trvá  na svém usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci prodeje podílu o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní cenu 140.700,-Kč, z toho podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč a náklady 700,-Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené podíly na nemovitostech uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
 
45nevyhovuje žádosti  pana Ivo Petruně ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objekt garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
 
46revokuje  své usnesení ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl o velikosti 15/82 Ing. Ludmile Novákové za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 Ing. Vlastimilu Czabemu za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 do SJM MUDr. RNDr. Vojtěchu a JUDr. Janě Konečným za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
 
47schvaluje  prodej budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl o velikosti 30/82 Ing. Ludmile Novákové za kupní cenu 449.818,- Kč, podíl o velikosti 15/82 Ing. Vlastimilu Czabemu za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
 
48nevyhovuje žádosti  Ing. Ludmily Novákové a Ing. Vlastimila Czabeho ve věci snížení schválené kupní ceny o 25% při prodeji spoluvlastnických podílů na budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
 
49schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Polská 25, 27 Olomouc, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, z toho za jednotku 192.718,- Kč, za podíl na pozemku 23.682,- Kč a náklady 3.600,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
50nevyhovuje žádosti  paní Vlasty Pertlové a Michala Pertla o odprodej části nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
51nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č. o. 107 v Olomouci, ve věci odprodeje budovy (kotelny) nezapsané v katastru nemovitostí na části pozemku parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. st. 219, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.8.
 
52schvaluje  prodej bytové jednotky č. 191/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Michaele Poláškové, za kupní cenu ve výši 613.300,- Kč, z toho za jednotku 599.060,- Kč, za podíl na pozemku 10.940,- Kč a náklady 3.300,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
 
53schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/59 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Aleně Čergeťové, za kupní cenu ve výši 678.300,- Kč, z toho za jednotku 671.247,- Kč, za podíl na pozemku 3.753,- Kč, náklady 3.300,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2.
 
54schvaluje  prodej bytové jednotky č. 629/19 v budově č. p. 629 (Zikova 13) na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Lucie Novotné, za kupní cenu ve výši 553.400,- Kč, z toho za jednotku 547.043,- Kč, za podíl na pozemku 2.957,- Kč a náklady 3.400,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3.
 
55schvaluje  prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Oldřichu Benešovi, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.4.
 
56schvaluje  prodej bytové jednotky č. 630/7 v budově č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na společných částech budovy č. p. 631, 630 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Ditě Šišmové, za kupní cenu ve výši 503.927,- Kč, z toho za jednotku 496.782,- Kč, za podíl na pozemku 3.218,- Kč a náklady 3.927,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.5.
 
57schvaluje  prodej bytové jednotky č. 643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ireně Fryčákové, za kupní cenu ve výši 1.003.500,- Kč, z toho za jednotku 897.786,- Kč, za podíl na pozemku 102.214,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6.
 
58schvaluje  prodej bytové jednotky č. 190/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Kateřině Hoffmannové, za kupní cenu ve výši 619.000,- Kč, z toho za jednotku 602.210,- Kč, za podíl na pozemku 12.790,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7.
 
59schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/28 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Mgr. Janě Vymětalové, za kupní cenu ve výši 428.300,- Kč, z toho za jednotku 423.380,- Kč, za podíl na pozemku 1.620,- Kč a náklady 3.300,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.8.
 
60schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485 (Selské náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p. 485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, Zuzaně a Pavlovi Maříkovým, do 31. 07. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.1.
 
61schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní Jarmile Žáčkové, do 31. 08. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.2.
 
62nevyhovuje žádosti  společnosti TODA IBEX, s.r.o. ze dne 20.04.2010 ve věci převzetí závazků SMOl, které by mohly vzniknout v souvislosti s neodepsanými vloženými investicemi při ukončení smlouvy o nájmu NP společnosti Pavlík GROUP, s.r.o., nebo snížení kupní ceny o výši zůstatku odpisu vložených investic společnosti Pavlík GROUP, s.r.o., dle bodu 2.4.upravené důvodové zprávy
 
63nevyhovuje  nabídce společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o., ze dne 27.04.2010 ve věci odprodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 40 mil. Kč., dle bodu 2.1. upraveného dodatku důvodové zprávy
 
64nevyhovuje žádosti  Ing. Jana Šimoňáka, Ostružnická 4, Olomouc, ze dne 26.04.2010, dle bodu 2.2. upravené důvodové zprávy


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu