Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Martinák Jiří, náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Silva Látalová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2009
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně všech příloh
 
2schvaluje  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009
 
3vydává  v souladu s § 17, odst. 7) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlas s celoročním hospodařením statutárního města Olomouce za rok 2009, a to "bez výhrad"


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu