Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová, Mgr. Veronika Stejskalová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  2. 3. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 21.12.2009 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 26.000,- Kč

a

schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy..

 
3schvaluje  uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku, parc. č. 700/15 orná půda o velikosti 1 149 m2 v katastrálním území Nemilany, obec Olomoucve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/44 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy..
 
4schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemek, parc. č. 622/12 zahrada o velikosti 387 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/45 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 121/3 ostatní plocha, parc.č. 121/28 ostatní plocha, parc.č. 121/29 ostatní plocha, parc.č. 121/30 ostatní plocha, parc.č. 150/11 ostatní plocha, parc.č. 608/8 ostatní plocha, parc.č. 608/10 ostatní plocha, parc.č. 608/12 ostatní plocha, parc.č. 608/13 ostatní plocha a parc.č. 608/15 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 111/6 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana Františka Taláška za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2118 ostatní plocha o výměře 868 m2 a parc.č. 2121 ostatní plocha o výměře 168 m2, oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Ústav územního rozvoje, Brno do majetku statutárního města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 115/19 ostatní plocha o výměře cca 13 m2, parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře cca 163 m2, parc.č. 112/1 ostatní plocha o výměře cca 99 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc.č. 79/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olomouc-město. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1868/3 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví SPORT METAL, společnost s ručením omezeným za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu