Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů

Ing. Marek Drešr, odbor evropských projektů

Ing. Martina Melicharová, odbor evropských projektů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  2. 3. 2010

 
Projekty EU - závazky konečného příjemce
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech - Smetanovy sady" z rozpočtu města na zajištění:

1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 29.423.700,- Kč na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava

2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava

 
3schvaluje  vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech - Čechovy a Bezručovy sady" z rozpočtu města na zajištění:

1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011-2012 ve výši 63.506.730,- Kč na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava

 
4schvaluje  vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu "Rekonstrukce IC Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava
 
5schvaluje  vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu "Informační systém ZOO Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava
 
6schvaluje  vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu "Jednotný systém značení památek a památných domů" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava
 
7schvaluje  vyčlenění finančních prostředků na projekt "Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)" z rozpočtu města na zajištění:

1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 856.400,- Kč na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava

2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu