Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Ing. Jiří Rozbořil, člen RMO

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Změna v personálním obsazení finančního výboru ZMO a dozorčí rady DPMO, a.s.
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2odvolává  Mgr. Petra Vejbora z funkce člena finančního výboru ke dni 30.11.2009.
 
3jmenuje  do funkce člena finančního výboru Zdeňka Ptačovského s účinností od 1.12.2009.
 
4doporučuje  odvolat Mgr. Petra Vejbora z funkce člena dozorčí rady DPMO, a.s. ke dni 30.11.2009.
 
5schvaluje  návrh na člena dozorčí rady DPMO, a.s. - PhDr. Evu Baslerovou
 
6ukládá  vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle tohoto usnesení, část 4 a 5, ke dni 1.12.2009

T: ihned

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu