Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Petr Vykopal za AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Aquapark
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  souhrnnou bilanci dle bodu č. 1 důvodové zprávy
 
3souhlasí  s postupem uvedeným v bodě č. 2 důvodové zprávy
 
4souhlasí  s návrhem uvedeným v bodě č. 3 důvodové zprávy
 
5souhlasí  s návrhem uvedeným v bodě č. 4 důvodové zprávy
 
6schvaluje  uzavření Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 důvodové zprávy a jmenuje Zástupce Zadavatele – primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocněnou k podpisu Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy
 
7schvaluje  nabytí vlastnictví části Zařízení Koncesionáře třetí osobou dle bodu č. 5 důvodové zprávy
 
8schvaluje  záměr Koncesionáře zřídit právo odpovídající věcnému břemeni dle bodu č. 6 důvodové zprávy
 
9schvaluje  JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle upraveného bodu č. 7 důvodové zprávy


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu