Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2nevyhovuje žádosti  paní Sabiny Hercikové ve věci prodeje pozemku parc. č. 64/5, zahrada, o výměře 108 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, Prof. MUDr. Ivo Stárkovi, CSc., za kupní cenu celkem 62.064,- Kč, z toho pozemek 59.964,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4nevyhovuje žádosti  nájemců bytů o odkoupení bytů popřípadě budovy č. p. 593 (tř. Spojenců 14) stojící na pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
5nevyhovuje žádosti  nájemců Bc. Lenky a Jiřího Bittnerových a Mgr. Denisy a Petra Kubešových o odprodej nebytového prostoru – oddělení dětských jeslí v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) stojící na pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
6nevyhovuje žádosti  nájemců Milana Jiráska a Luizy Kuzmenkové o odkoupení bytu v budově č. p. 424 (Horní náměstí 23) stojící na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
7nevyhovuje žádosti  nájemců bytů o odkoupení bytů v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) stojící na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
8nevyhovuje žádosti  nájemců bytů v budově Riegrova 17 o snížení kupních cen bytových jednotek a trvá na usnesení ZMO ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 58, ve věci schválení prodeje budovy č. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, a s pozemkem parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nájemcům bytových a nebytových jednotek, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
9schvaluje  prodej budovy č. p. 596 (tř. Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Marcele Balášové, za kupní cenu ve výši 34.044.288,- Kč, z toho za budovu č. p. 596 částku 24.923.670,- Kč, za pozemek parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, částku ve výši 9.076.330,- Kč, náklady 44.288,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 18. 12. 2009, za podmínky vyjádření nezájmu Olomouckého kraje o odkup budovy a pozemku pod ní, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
10nevyhovuje žádosti  Jana Fichny, společnosti POTYLA s.r.o., Ing. Michala Záhory, Petra Doležela, Matta Taylora (Impact UK), společnosti Fantasy management, a.s., Lenky Hrabalové, České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouce, a společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., o odkoupení budovy č. p. 596 (tř. Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
11nevyhovuje žádosti  nájemců Dany a Martina Bendových o odkoupení bytu č. 2 v budově č. p. 596 (tř. Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
12schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 726/49 v domě č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na společných částech domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9.
 
13schvaluje  prodej bytové jednotky č. 743/2 v budově č. p. 743 (Wanklova 4) stojící na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na společných částech budovy č. p. 743 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouce, Hynku Spurnému, za kupní cenu ve výši 820.000,- Kč, z toho za jednotku 810.237,- Kč, za pozemek 7.155,- Kč, náklady 2.608,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
14schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/49 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Štefánii a Vladimíru Třeským, za kupní cenu ve výši 486.200,- Kč, z toho za jednotku 479.352,- Kč, za pozemek 5.118,- Kč, náklady 1.730,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
15schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1022/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 738.700,- Kč, z toho za jednotku 731.220,- Kč, za pozemek 3.780,- Kč, za náklady 3.700,- Kč, manželům Robertovi a Dagmar Konšelovým, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
16schvaluje  prodej bytové jednotky č. 940/14, v domě č. p. 940 (Masarykova 58) stojící na pozemku parc. č. st. 1089, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 574/13138 na společných částech domu č. p. 940 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 574/13138 na pozemku parc. č. st. 1089, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci, paní Mgr. Markétě Čožíkové, za kupní cenu ve výši 778.500,- Kč, z toho za jednotku 766.738,- Kč, za pozemek 8.262,- Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci, paní Věře Iwachowové, za kupní cenu ve výši 113.096,- Kč, z toho za jednotku 110.233,- Kč, za pozemek 829,- Kč, náklady 2.034,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, za kupní cenu celkem 113.096,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
18nevyhovuje žádosti  paní Kamily Richterové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/33 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) stojící na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
19nevyhovuje žádosti  paní Jarmily Žáčkové o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 135/10 v domě č. p. 135 (Černá cesta 4) na 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
20nevyhovuje  žádosti nájemců o prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
21schvaluje  prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a to:

ideální podíl 606/7363 shora uvedené budovy a pozemku PhDr. Janu Tkaczikovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.423.068,- Kč, ideální podíl 1035/7363 shora uvedené budovy a pozemku Ing. Marku Vaňkovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.430.486,- Kč, ideální podíl 1012/7363 shora uvedené budovy a pozemku Ing. Vojtěchu Matuškovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.376.475,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku Pavlu Nedělovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl 1020/7363 shora uvedené budovy a pozemku Libuši Zaoralové do jejího výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.395.261,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku Ing. Ivo Zbořilovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl 962/7363 shora uvedené budovy a pozemku Petru Soldánovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.259.060,- Kč, ideální podíl 892/7363 shora uvedené budovy a pozemku Janu Prokopovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.094.680,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.

 
22schvaluje  prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Ing. Miroslavu Vaňkovi, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
23nevyhovuje  žádosti nájemců bytového domu Horní Lán 25 o snížení kupní ceny budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, a snížení kupní ceny pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
24revokuje  část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 62, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Romanu Liškovi za kupní cenu ve výši 2.605.493,- Kč, z toho za jednotku 2.246.103,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 353.744,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Romanu Liškovi za kupní cenu ve výši 1.305.570,- Kč, z toho za jednotku 1.123.052,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 176.872,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
26nevyhovuje  žádosti nájemce pana Romana Lišky ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
27revokuje  část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 63, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům manželům Marcele a Jaroslavu Michajlovovým za kupní cenu ve výši 2.717.667,- Kč, z toho za jednotku 2.342.804,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 368.974,- Kč, náklady 5.889,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
28schvaluje  prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům manželům Marcele a Jaroslavu Michajlovovým za kupní cenu ve výši 1.361.778,- Kč, z toho za jednotku 1.171.402,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 184.487,- Kč náklady 5.889,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
29nevyhovuje  žádosti nájemců manželů Marcely a Jaroslava Michajlovových ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
30schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 627/9 v budově č. p. 627 (tř. Míru 135) stojící na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve výši 433.372,- Kč, manželům Ivetě a Robertovi Zvěřovým, a to do 31. 12. 2009, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu