Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. odprodej pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Jiřímu a Lucii Krlišovým za kupní cenu ve výši 109 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. odprodej části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu Davidovi Galgonkovi za kupní cenu ve výši 46. 619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

3. odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Dorotě Marii Kotáskové za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

4. odprodej pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře 953 m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1 o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., pozemků parc. č. 1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a částí pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, pozemků parc. č. 1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380 m2, parc. č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a částí pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše vodní plocha, pozemků parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 1613/1 o výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a pozemku parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 620 290,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.

5. směnu pozemku parc. č. 580 ostat. pl. o výměře 330 m2 a části pozemku parc. č. 579 orná půda (dle GP parc. č. 579/4) o výměře 627 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za pozemky parc. č. 221/19 orná půda o výměře 713 m2, parc. č. 1287/1 vodní plocha o výměře 940 m2, parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 m2 a parc. č. 922/9 orná půda o výměře 411 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům Oldřichu a Eleonóře Pražákovým cenový rozdíl ve výši 4 598,- Kč, tj. 11 500,- Kč – 1/2 nákladů 6 902,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

6. směnu částí pozemku parc. č. 541 orná půda (dle GP díl „a+b“) o výměře 297 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za část pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 143 m2 a část pozemku parc. č. 515 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 154 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům Oldřichu a Eleonóře Pražákovým cenový rozdíl ve výši 46 452,- Kč, tj. 53 830,- Kč – 1/2 nákladů 7 378,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře 8 563 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 24.

8. výkup části pozemku parc. č. 326/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 326/8 ostat. pl.) o výměře 1 466 m2 a pozemků parc. č. 1/4 ostat. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 326/65 ostat. pl. o výměře 250 m2, parc. č. 326/79 ostat. pl. o výměře 135 m2 a parc. č. 326/80 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti AIP-byty s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

9. odprodej pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Pavlovi Kořítkovi za kupní cenu ve výši 7 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

10. odprodej pozemku parc. č. 1691/99 ostat. pl. o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 1621/1 vodní plocha (dle GP díl "t") o výměře 109 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 15 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

11. odprodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu Pavlu Zaoralovi za kupní cenu ve výši 375 060,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

12. odprodej části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. (dle GP parc. č. st. 598 zast. pl.) o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 5 200,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

13. odprodej pozemku parc. č. st. 357/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Milanu Šišmovi za kupní cenu ve výši 5 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

14. darování částí pozemků parc. č. 1915/1 o celkové výměře 8 960 m2 (dle GP parc. č. 1915/20 o výměře 2 085 m2, parc. č. 1915/21 o výměře 175 m2, parc. č. 1915/22 o výměře 4 179 m2, parc. č. 1915/24 o výměře 41 m2, parc. č. 1915/26 o výměře 1 828 m2, parc. č. 1915/27 o výměře 580 m2, parc. č. 1915/28 o výměře 72 m2), částí pozemku parc. č. 1916/1 o celkové výměře 1 564 m2 (dle GP parc. č. 1916/40 o výměře 996 m2, par. č. 1916/44 o výměře 397 m2, parc. č. 1916/46 o výměře 171 m2), částí pozemku parc. č. 1916/4 o celkové výměře 100 m2 (dle GP parc. č. 1916/41 o výměře 69 m2, parc. č. 1916/42 o výměře 31 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 31.

15. darování částí pozemků parc. č. 1945 o výměře 19 m2 (dle GP parc. č. 1945/2) a parc. č. 1955 o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1955/4), vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 31.

 
2nevyhovuje žádosti  1. společnosti STAV-IZOL ISO spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 125/1 ostat. pl. o výměře 505 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. společnosti ČOLOT a. s. o zvýšení kupní ceny u odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. z 862 000,- Kč (tj. 1 000,- Kč/m2) na 1 034 400,- Kč (tj. 1 200,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. manželů Pavla a Radky Galkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 9 ve věci nevyhovění žádosti manželů Pavla a Radky Galkových o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

4. manželů Ladislava Širůčka a Šárky Širůčkové Muchové o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

5. manželů Ladislava Širůčka a Šárky Širůčkové Muchové o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

6. manželů Petra a Jaroslavy Burianových o odprodej části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

7. manželů Zdeňka a Pavly Chumchalových o odprodej pozemku parc. č. 78/29 ostatní plocha o výměře 133 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

8. pana MUDr. Miroslava Kuči o odprodej části pozemku parc. č. 350/16 ostat. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

9. pana Tomáše Němečka o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost o výměře 374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

10. pana Jana Pudy o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost o výměře 374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

11. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 14.

12. manželů Zdenka a Zdeňky Tomanových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 12 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 619 ostat. pl. (dle GP parc. č. 619/2) o výměře 38 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

13. manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových o směnu části pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní porost o výměře 240 m2 a pozemku parc. č. 393/4 ostat. pl. o výměře 34 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za pozemek parc. č. 221/72 orná půda o výměře 2 724 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 289/4 trvalý travní porost o výměře 12 000 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22.

14. manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1300/19 orná půda o výměře 7 561 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a parc. č. 290/6 trvalý travní porost o výměře 13 372 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových dle důvodové zprávy bod č. 23.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Davidovi a Mileně Galgonkovým za kupní cenu ve výši 46. 619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 22 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Dorotě Kotáskové za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 26 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře 953 m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1 o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., pozemky parc. č. 1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a části pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, pozemky parc. č. 1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380 m2, parc. č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše vodní plocha, pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 1613/1 o výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a pozemek parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 665 075,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.

4. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely Jaromírem a Mgr. Radkou Dudovými při kupní ceně ve výši 1 256,- Kč/m2, tj. 1 055 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

5. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem Janem Kobzou při kupní ceně ve výši 1 010,- Kč/m2, tj. 707 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

6. usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 8 ve věci schválení nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k čistírně odpadních vod typu DČB 120 včetně krytu na pozemku parc. č. 535/1 ost. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední školy, Olomouc – Svatý Kopeček, Křičkova 4, do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětného spoluvlastnického podílu dle důvodové zprávy bod č. 32.

 
4souhlasí  1. s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2010 při odprodeji části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Janě a Ing. Lubomíru Ludmovým dle důvodové zprávy bod č. 17.

2. s prodloužením lhůty realizace cyklostezky do 31. 12. 2010 a schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/2/2008/S dle důvodové zprávy bod č. 18.

 
5nesouhlasí  s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2014 při odprodeji části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Janě a Ing. Lubomíru Ludmovým dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
6schvaluje  1. odprodej pozemků parc. č. 134/1 zahrada o výměře 552 m2 a parc. č. 134/2 zast. pl. o výměře 108 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Martinu a Aleně Dudeškovým za kupní cenu ve výši 264 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 6.

2. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu Liboru Teichmannovi, panu Jiřímu Rozsypalovi, panu Vladimíru Rozsypalovi a paní Mileně Rozsypalové za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 8.

3. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/7) o výměře 64 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc manželům Liboru a RNDr. Pavlíně Teichmannovým za kupní cenu ve výši 64 574,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 8.

4. výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 78/9) o výměře 389 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Ludmily Zaoralových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 233 400,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 dle dodatku důvodové zprávy bod č. 9.

5. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č. 76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu Petru Veselíkovi za kupní cenu ve výši 33 331, - Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 10.

6. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 76/5 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní Jarmile Dorazilové za kupní cenu ve výši 34 031,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 11.

7. doplnění smluvních podmínek u výkupu pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 1186 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 535 886,- Kč (tj. cena dle znaleckého posudku 486 260,- Kč, navýšení o 10% a 1 000,- Kč znalečné) dle dodatku důvodové zprávy bod č. 12.

 
7nevyhovuje žádosti  1. manželů RSDr. Adama a Márie Zimovčákových o odprodej částí pozemků parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 m2 a parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4.

2. manželů Venduly a Marka Přikrylových o odprodej pozemků parc. č. 864 zahrada o výměře 839 a parc. č. 865 o výměře 826 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.

3. pana Jiřího Geislera o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 64 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 306/19 orná půda o výměře 1 460 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 7.

4. manželů Ing. Jiřího a Ludmily Zaoralových o směnu pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře 2 028 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Ludmily Zaoralových dle dodatku důvodové zprávy bod č. 9.

5. manželů Ing. Jiřího a Ludmily Zaoralových o výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře 1 639 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Ludmily Zaoralových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod č. 9.

 
8revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 40 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Janu a Simoně Polednovým za kupní cenu ve výši 161 758,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.

2. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 8 dodatku důvodové zprávy ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. st. 654 zast. pl. a nádvoří o výměře 112 m2, parc. č. 401/43 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 401/36 orná půda o výměře 199 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům Bohdanu a Lence Nerušilovým za kupní cenu ve výši 370 296,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 2.

3. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 19 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Cyrilu a Terezii Petříkovým za kupní cenu ve výši 79.856,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 3. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu