Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor

majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2009

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. odprodej pozemků parc. č. 564 zast. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 565 zahrada o výměře 630 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc paní Ing. Marii Ficnerové za kupní cenu ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

2. odprodej pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou Správě CHKO Litovelské Pomoraví za kupní cenu ve výši 324 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

3. darování pozemků parc. č. 755/173 o výměře 83 m2, parc. č. 755/175 o výměře 241 m2, parc. č. 755/176 o výměře 118 m2, parc. č. 755/177 o výměře 18 m2 a parc. č. 755/178 o výměře 281 m2, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23.

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s manžely Ing. Janou Hlouškovou Prokopovou a Ivem Hlouškem při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj. 508 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

5. odprodej pozemku parc. č. st. 190 zast. pl. o výměře 148 m2 a části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 426 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu Martinu Svobodovi za kupní cenu ve výši 143 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

6. darování pozemků parc. č. 1092/1 o výměře 3 601 m2, parc. č. 1092/2 o výměře 3 099 m2, parc. č. 1092/3 o výměře 933 m2, parc. č. 1093/2 o výměře 227 m2, parc. č. 1093/6 o výměře 228 m2, parc. č. 1093/7 o výměře 91 m2, parc. č. 1093/8 o výměře 23 m2, parc. č. 1093/9 o výměře 70 m2, parc. č. 1093/10 o výměře 1 080 m2, parc. č. 1093/11 o výměře 741 m2, parc. č. 1093/12 o výměře 2 836 m2, parc. č. 1093/13 o výměře 1 156 m2 a parc. č. 1093/14 o výměře 45 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Samotišky dle důvodové zprávy bod č. 26.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 8 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

8. odprodej části pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. o výměře 286 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc manželům Ivanu a Martě Makajovým za kupní cenu ve výši 247 410,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manželi Matoušem a Jaroslavou Vykoukalovými při kupní ceně ve výši 7 660,- Kč, tj. 1 010,- Kč/m2 + náklady 1 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

10. odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Jiřímu a Ing. Sylvii Tomandlovým za kupní cenu ve výši 175 804,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně v celkové výši 9 700,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 2 000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

12. odprodej pozemku parc. č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Karle a Aleši Hrdličkovým za kupní cenu ve výši 84 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 32.

13. změnu smluvních podmínek u kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/15/2004/S ze dne 18. 5. 2004 a kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/63/2005/Vr ze dne 1. 6. 2006 dle důvodové zprávy bod č. 33.

14. odprodej pozemků parc. č. 678/34 o výměře 101 m2, parc. č. 678/35 o výměře 103 m2, parc. č. 678/36 o výměře 127 m2, parc. č. 678/37 o výměře 102 m2, parc. č. 678/38 o výměře 107 m2, parc. č. 678/39 o výměře 142 m2, parc. č. 678/40 o výměře 121 m2 a parc. č. 678/41 o výměře 140 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. za kupní cenu ve výši 664 998,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.

15. výběr kupujícího části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi panem Andreasem Lehmannem, společností Domluvíme se? s.r.o., panem Vojtěchem Piňosem – EUROCAR, společností ŽIŽKA stavebniny s.r.o., manžely Jaromírem a Hanou Hýblovými, společností ESROM s.r.o. a společností AUTOSKLA ALKA s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální výše kupní ceny činí 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 39.

16. odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Janu a Simoně Polednovým za kupní cenu ve výši 161 758,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 40.

17. odprodej pozemků parc. č. 1721/76 ostat. pl. o výměře 294 m2, parc. č. 1721/77 m2 ostat. pl. o výměře 1 023 m2 a částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 944 m2, parc. č. 1721/32 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 262 m2, parc. č. 1721/33 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 618 m2, parc. č. 1721/34 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o výměře 277 m2 a parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 285 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 296 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.

18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 903 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42.

19. odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. (dle GP pozemek parc. č. st. 1193 zast. pl.) o výměře 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 10 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43.

20. odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu Miloslavu Galáskovi za kupní cenu ve výši 51 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 44.

21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem Romanem Maděrkou při kupní ceně ve výši 1 779 999,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 45.

22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s paní Mgr. Michaelou Kouřilovou při kupní ceně ve výši 901,- Kč/m2, tj. 427 074,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.

23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 632 o výměře 641 m2 a část pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely Hanou a Jiřím Bubníkovými při kupní ceně ve výši 551,- Kč/m2, tj. 433 637,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47.

24. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní Lindou Žampachovou a manžely Ing. Vladimírem a Mgr. Monikou Ambrožovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 48.

25. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 620/1 zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec s panem Ing. Jiřím Stránským při kupní ceně ve výši 1 711,- Kč/m2, tj. 1 048 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.

26. odprodej části pozemku parc. č. 85/1 o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 85/7) ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům Miroslavu a Mgr. Evě Kubáčkovým za kupní cenu ve výši 16 438,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50.

27. odprodej části pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 758/65 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Sandře Mihulové Berošové a Jiřímu Mihulovi za kupní cenu ve výši 23 426,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 51.

28. odprodej části pozemku parc. č. 821/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 821/5 ostat. pl.) o výměře 26 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Oldřichu a Kateřině Machačovým za kupní cenu ve výši 30.712,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 52.

29. odprodej pozemku parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/2) o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu Lubomíru Šilerovi za kupní cenu ve výši 65 706,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 53.

30. odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře 1 100 m2, parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „g“) o výměře 598 m2, parc. č. 1721/22 ostat. pl. (dle GP díl „h“) o výměře 513 m2, parc. č. 1721/17 ostat. pl. (dle GP díl „i“) o výměře 108 m2 a pozemku parc. č. 1721/16 zast. pl. o výměře 902 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. za kupní cenu ve výši 1 127 350,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 54.

31. odprodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomíře Kravčenkové za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 55.

32. odprodej objektu č. p. 897, č. o. 5 s pozemkem parc. č. st. 1053 zast. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – (PS Svornosti A) společnosti EOS GROUP s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 780 520,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 56.

33. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.

34. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.

35. odprodej části pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. č. 350/44 ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 248 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.

36. odprodej pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. za kupní cenu ve výši 862 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.

37. odprodej pozemků parc. č. 703/3 ostat. pl. o výměře 5172 m2 a parc. č. st. 701 zast. pl. o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Mysliveckému sdružení Horka nad Moravou za kupní cenu 1.309.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58.

38. odprodej části pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Zdence a Zdeňkovi Šebkovým za kupní cenu ve výši 47 446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 59.

39. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 25 800,- Kč, tj. 1 600,- Kč/m2 + náklady 5 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 60.

40. vzdání se předkupního práva na ideální 1/2 pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví obce Hněvotín dle důvodové zprávy bod č. 61.

41. odprodej ideální 1/2 nemovitosti pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 42 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 61.

42. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“) a část pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. za podmínky, že se společnost REKOS stavební společnost, spol. s r.o. stane vlastníkem těchto nemovitostí, a za část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl. o výměře 354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 62.

43. odprodej pozemku parc. č. st. 1751 zast. pl. o výměře 132 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu JUDr. Petru Ritterovi za kupní cenu ve výši 139 790,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 63.

44. odprodej části pozemku parc. č. 116/39 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP parc. č. 116/135) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti Národní dům Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 18 878,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 64.

 
2nevyhovuje žádosti  1. pana Pavla Hrušky o odprodej pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 880 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Vladimíra Zappa o výkup pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana Vladimíra Zappa do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. pana Vladimíra Zappa o směnu pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Vladimíra Zappa dle důvodové zprávy bod č. 2.

4. společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o výkup pozemku parc. č. 265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.

5. společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o směnu pozemku parc. č. 265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2

6. manželů Václavy a Ivana Palouškových o odprodej části pozemku parc. č. 477 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

7. Správy CHKO Litovelské Pomoraví o odprodej pozemku parc. č. 477/9 vodní plocha o výměře 3 820 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc a pozemků parc. č. 1679/13 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 1679/17 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 1679/22 ost. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 5.

8. manželů Věry a Romana Tylových o odprodej části pozemku parc. č. 275 zahrada o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

9. manželů Ing. Marie a Ing. Václava Trefilových o odprodej pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a část pozemku parc. č. 1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

10. paní Květoslavy Čeplové o odprodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

11. paní Zdenky Richterové o směnu pozemku parc. č. 659/5 ostat. pl. o výměře 62 m2 ve vlastnictví paní Zdenky Richterové za část pozemku parc. č. 466/3 orná půda o výměře 62 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

12. paní Zdenky Richterové o směnu a o výkup pozemku parc. č. 704/6 zahrada o výměře 1060 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví paní Zdenky Richterové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10.

13. pana Eduarda Novotného o odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

14. společnosti D-ASINED s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 1 060 m2 a části pozemku parc. č. 284 ostatní plocha o výměře 630 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

15. paní Dagmar Harazinové o odprodej pozemku parc. č. 244/1 orná půda o výměře 4 865 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

16. sdružení Orel jednota Olomouc o odprodej pozemků parc. č. 1005/24 orná půda o výměře 135 m2, parc. č. 990/34 ostat. pl. o výměře 1 569 m2, parc. č. 990/33 ostat. pl. o výměře 20 701 m2, parc. č. 990/32 ostat. pl. o výměře 14 917 m2, parc. č. 990/6 ostat. pl. o výměře 6 617 m2, parc. č. 990/4 ostat. pl. o výměře 3 106 m2 a parc. č. 990/2 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

17. pana Libora Navrátila o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

18. pana Davida Polzera o odprodej části pozemku parc. č. 116/32 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

19. Ing. Karla Matuše o odprodej částí pozemků parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 115/45 orná půda o výměře 18 m2 a parc. č. 1069 zahrada o výměře 14 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

20. paní Elišky Kargerové, paní Marcely Kargerové a pana Jiřího Begy o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 58 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 629/41) o výměře 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše uvedené nemovitosti panu Jiřímu Begovi, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené nemovitosti paní Elišce Kargerové a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti paní Marcele Kargerové dle důvodové zprávy bod č. 19.

21. manželů Moniky a Marka Vaculíkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 m2, části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 74 m2 a části pozemku parc. č. 1946 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.

22. pana Ing. Františka Krále o výkup pozemku parc. č. 315/6 ostat. pl. o výměře 403 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TEBAR EXPRES, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce včetně stavby komunikace dle důvodové zprávy bod č. 21.

23. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci výše kupní ceny u výkupu objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce a o schválení kupní ceny ve výši 1 880 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

24. manželů Jaroslava a Anny Crhákových o odprodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 34.

25. pana Ing. Aleše Kiliana o odprodej částí pozemků parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 260 m2, parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2 a parc. č. 1302/1 lesní pozemek o výměře 7 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.

26. pana Ing. Zdeňka Ševčíka o odprodej části pozemku parc. č. 830 ostat. pl. o výměře 965 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36.

27. manželů Marie a Bohumila Zemanových o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38.

28. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39.

29. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 bod programu 7, bod 42 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39.

30. manželů Hany a Jiřího Bubníkových o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 40.

31. pana Roberta Merhauta o odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 42.

32. pana Marka Zahradníka o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 44.

33. manželů Vítězslava a Hany Dostálových o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 44.

34. pana Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA, manželů Hany a Jiřího Bubníkových, manželů Ing. Petra Koláře a Doc. RNDr. Hany Kolářové, CSc. o odprodej částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 45.

35. manželů Martiny Szewczykové a MUDr. Pawla Rafaela Szewczyka, manželů Ing. Leopolda a Ing. Jarmily Doubkových, manželů Šárky a Radomíra Patákových o odprodej pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 752 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 599 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 45.

36. manželů Dagmar a Mojmíra Dosedělových, manželů Hany a Jiřího Bubníkových o odprodej pozemku parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 46.

37. paní Veroniky Šilberské o odprodej pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 47.

38. manželů Pavla a Petruše Stejskalových a manželů Hany a Jiřího Bubníkových o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 48.

39. pana Adama Šrámka, DiS. a manželů Heleny a Vlastimila Veselských o odprodej pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 49.

40. paní Drahomíry Kravčenkové o darování části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 54 m2 a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví paní Drahomíry Kravčenkové dle důvodové zprávy bod č. 55.

41. společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. o odprodej pozemku parc. č. 93 ostat. pl. o výměře 3 710 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc včetně stavby parkoviště dle důvodové zprávy bod č. 57.

 
3revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 77 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům Šrámkovým a schvaluje kupní cenu ve výši 33 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.

2. část usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 44 ve věci nevyhovění žádosti manželů Ing. Jany Hlouškové Prokopové a Iva Hlouška o odprodej části pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.

3. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 12 ve věci nevyhovění žádosti manželů Matouše a Jaroslavy Vykoukalových o odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře cca 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.

4. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 36 ve věci nevyhovění žádosti manželů Ing. Jiřího a Ing. Sylvie Tomandlových o odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 105 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 30.

5. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. za kupní cenu 1 526,- Kč/m2, tj. 4 425 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 39.

6. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42 ve věci nevyhovění žádosti pana Andrease Lehmanna, společnosti Domluvíme se? s.r.o., pana Vojtěcha Piňose – EUROCAR, manželů Jaromíra a Hany Hýblových, společnosti ESROM s.r.o. a společnosti AUTOSKLA ALKA s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39.

 
4nesouhlasí  s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 57.
 
5trvá  na usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci schválení výkupu objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu