Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil

Ing. arch. Jana Křenková

Ing. Zuzana Sedláková

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2009

 
Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova
 
3určuje  Martina Novotného, primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
4ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu