Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Jaromil Přidal

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2009

 
Pořízení souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s §62 a §64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákonů 68/2007 Sb. a 191/2008 Sb., pořízení souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc v dílčích lokalitách VI/2, VI/3 a VI/4.
 
3neschvaluje  v souladu s §62 a §64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákonů 68/2007 Sb. a 191/2008 Sb., pořízení souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc v dílčí lokalitě VI/1.

O: Novotný Martin, primátor města

 
4ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.VI regulačního plánu dle důvodové zprávy.

T: ihned

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu