Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 9. 2020

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

revokuje usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 bod programu č. 3 bod 1.1. důvodové zprávy ve věci schválení budoucího darování částí pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc o výměře 3 m2 a 5 m2 a pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, o výměře 33 m2 a 18 m2, dle situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
3

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha o výměře cca 98 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
4

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č. 394/14 ostatní plocha o výměře cca 86 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
5

schvaluje darování částí pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře 67 m2 (dle GP parc. č. 601/28), o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 601/29), o výměře 13 m2 (dle GP parc. č. 601/30), o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 601/31), o výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 601/32), o výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 601/33), o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 601/34) a o výměře 101 m2 (parc. č. 601/35), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
6

schvaluje schvaluje darování části pozemků parc. č. 294/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 294/2 ostatní plocha o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 294/9 ostatní plocha o výměře 20 m2), vše k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.4.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu