Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Zpracoval: Bogoč Zdeněk, Ing., vedoucího odboru strategie a řízení
Svozil Daniel, Ing., vedoucí oddělení řízení a kontrolingu městských firem

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 9. 2020

Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dokument „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem“ dle důvodové zprávy


 
3

ukládá Radě města Olomouce, realizovat strategii řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu

T: průběžně

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu