Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil

Ing. Lenka Schinnecková

Ing. arch. Božena Šnyrchová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 10. 2007

 
Pořízení Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění zákona 68/2007 Sb., pořízení Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc v dílčích změnách:

XIX/02 – Lošov Pod Hvězdárnou, bydlení

XIX/03 – Neředín , dopravní obsluha

XIX/04 – Radíkov, ul. Na pevnůstce, bydlení

XIX/05 – Nemilany, dopravní obsluha

XIX/07 – ul.Litovelská, bydlení, smíš.plocha, zeleň

XIX/09 – Černovír, ul.Stratilova, výroba

XIX/10– Hodolany, ul.Farského a Klimeckého, bydlení

XIX/12 – Topolany, ul. U Sv.Jana, bydlení

XIX/13 – Odkanalizování obce, Kožušany-Tážaly

XIX/14 – Slavonín, ul. Na Stráni, bydlení

XIX/16 – Nedvězí, ul.Peckova, bydlení

XIX/17 – Povel, ul.Slavonínská, bydlení

XIX/18 – Chválkovice, ul. Na Zákopě, výroba

XIX/20 – Nemilany, ul. U sokolovny, bydlení

XIX/21 – Řepčín, Horní studánka, komerce

XIX/22 – Řepčín, Dolní studánka, komerce

XIX/23 – ul.Pražská, Norská, dopravní obsluha

XIX/24 – Slavonín, ul.Kyselovská, bydlení

XIX/25 – Droždín, ÚSES

XIX/26 – Droždín, Horní Úlehla, bydlení

XIX/27 – Slavonín, protipovodňová opatření

XIX/28 – Nová Ulice, ul. I.P.Pavlova, smíšená plocha

XIX/29 – Nedvězí, ul. Jilemnického, bydlení

XIX/30 – Nemilany, dopravní zařízení

XIX/31 - Slavonín, I.P.Pavlova, komerce

 
3neschvaluje  v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona 68/2007 sb., pořízení Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc v dílčích změnách:

XIX/01 – Tř.Kosmonautů, bydlení

XIX/06 – Neředín, chodník- cyklotrasa

XIX/08 – Neředín, ul.Okružní, bydlení

XIX/11 – Chomoutov, ul.Písečná - východ, bydlení

XIX/15 – Holice jih, bydlení

XIX/19 – Neředín, ul.Pod letištěm , bydlení

 
4určuje  Martina Novotného, primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona 68/2007 Sb.,
 
5ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení

T: 17. 12. 2007

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu