Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce; Martinák Jiří, náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Jiřina Navrátilová, právník EO

Ing. Vojtěch Jedlička, vedoucí odd. poplatků EO

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 6. 2007

 
Novelizace OZV SmOl č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2005


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu