Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

organizační oddělení

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 6. 2007

 
Kontrola usnesení
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
 
2prodlužuje  termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
 
3vypouští ze sledování  - bod 8, část 3 usnesení ZMO z 20.6.2006, týkající se Návrhu zadání změny č. III RP MPR (labyrint)

- bod 12, část 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007, týkající se Pořízení souboru změn č. IV RP MPR OlomoucDůvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu