Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Božena Šnyrchová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 5. 2007

 
Návrh zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2určuje  Martina Novotného, primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 
3schvaluje  Zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy usnesení, v souladu s ustanovením § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 
4ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc

T: ihnedDůvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu