Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Tesařová Hana, náměstkyně primátora

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 5. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. odkup okrasných dřevin dle znaleckého posudku a to na parc. č. 1202/8 - 196 ks smrk sitka za cenu 85 701,-Kč od Karla a Marie Novotných , na parc. č. 1202/6 a 1202/7 - 117 ks smrk sitka za cenu 56 306,25 Kč a zpevněnou plochu řízkového dolu z betonových panelů za cenu 81 909,23 Kč od Antonína a Marie Navrátilových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.

2. výkup části pozemku parc. č. 142/3 ost. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví pana Jaromíra Žádníka do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1000,- Kč/m2, tj. 27 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 7.

3. výkup pozemku parc. č. st. 576/2 zast. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 11 660,-Kč dle důvodové zprávy bod 8.

4. rozšíření předmětu výkupu části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 (dle GP parc. č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 (dle GP parc. č. 959/33) a části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34), o komunikaci a chodníky, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11.

5. navýšení kupní ceny o 259 760,- Kč, tj. z původní kupní ceny ve výši 696 120,- Kč na 955 880,- Kč dle důvodové zprávy bod 11.

6. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžel y Ing. Irenou a Marianem Jaškovými, manžely Ing. Hanou a Robertem Gajdošovými, panem Lubomírem Veselým, panem Liborem Hájkem a manžely Pavlem a Hanou Sigmundovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 13.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/40 o výměře 114 m2, parc. č. 1721/39 o výměře 1944 m2, parc. č. 1721/1 o výměře 1938 m2, parc. č. 1721/31 o výměře 2477 m2, parc. č. 1721/28 o výměře 2175 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 3813 m2, parc. č. 1649 o výměře 788 m2 (dle GP č.1409-76/2006 část parc. č. 1649/1 ), parc. č. 1648 o výměře 1149 m2 (dle GP č.1409-76/2006 část parc. č.1648/1) a parc. č. 1721/6 o výměře 4178 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností ALTERMED CORPORATION a. s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 14.

8. odprodej pozemků parc. č. st. 1204/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 a parc. č. st. 1205/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Ivanu Markovi za kupní cenu ve výši 23 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 16.

9. darování pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3.252 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 19.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 121/5 ost. pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se společností AGM PETROL s. r. o. při kupní ceně ve výši 1 500,- Kč/m2 dle upravené důvodové zprávy bod 20.

11. odprodej pozemků parc. č. 1664 ost. pl. o výměře 424 m2 a parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 64 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRAPO s. r. o. za kupní cenu ve výši 207 730,- Kč dle důvodové zprávy bod 25.

12. znění darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod 28.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Jana a Vladimíry Pochylových o odprodej části pozemku parc. č. 346/4 ost. pl. o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.

2. manželů Jana a Pavly Lukešových o odprodej části pozemku parc. č. 723/13 zahrada o výměře cca 240 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.

3. manželů Petra a Hany Cvrčkových o odprodej pozemku parc. č. 2029 lesní pozemek o výměře 114 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemku parc. č. 455/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky dle důvodové zprávy bod 4.

4. společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. o odprodej pozemků - část parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 450 m2, parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2, parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc.č.st. 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc.č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.

5. společnosti Centrum Jungle s. r. o. o darování části pozemků parc. č. 346/3 o výměře 3 141 m2, parc. č. 346/2 o výměře 320 m2 a parc. č. 346/4 o výměře 4 218 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc (varianta A) dle důvodové zprávy bod 6.

6. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 962/1 ost. pl. o výměře cca 210 m2 a části pozemku parc. č. 964 zast. pl. a nádvoří o výměře cca 1 337 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 9.

7. společnosti GRASO a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře cca 200 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GRASO a. s. dle důvodové zprávy bod 10.

8. pana Ing. Aloise Pátka a pana Ing. Tomáše Pátka o výkup pozemků parc. č. 60/1 orná půda o výměře 177 m2 a parc. č. 59/2 orná půda o výměře 11 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ze spoluvlastnictví pana Ing. Aloise Pátka (ideální podíl 1/2) a pana Ing. Tomáše Pátka (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 12.

9. pana Ing. Petra Kubíčka o odprodej pozemků parc. č. 473/1 zahrada o výměře 7 362 m2 a parc. č. 473/3 zahrada o výměře 1 604 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.

10. manželů Ing. Jana a Ing. Ludmily Mrkvových o odprodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 17.

11. manželů Tomáše a Ing. Sylvy Kubátových o odprodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 17.

12. Ing. Jana Jirky o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 39 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. č. 230/1 o výměře 4 460 m2 a parc. č. 230/2 o výměře 2 500 m2, vše orná půda v k. ú. Mutkov, obec Mutkov s panem Ing. Janem Jirkou při kupní ceně ve výši 50,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 18.

13. paní PaedDr. Dany Sedlákové o odprodej pozemku parc. č. 782/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 21.

14. pana Ing. Františka Žouželky o odprodej části pozemku parc. č. 598/2 ost. pl. o výměře cca 15 m2 a části pozemku parc. č. 505/1 ost. pl. o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 22.

15. paní Bohuslavy Šimoníkové o odprodej pozemku parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23.

16. pana Vlastimila Staňka o směnu pozemků parc. č. 1133 zahrada o výměře 141 m2 a parc. č. 1205 ost. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví pana Vlastimila Staňka za pozemky parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2 a parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 24.

17. manželů Evy a Petra Grigárkových o odprodej pozemku parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.

18. manželů Karla a Jitky Valentíkových o odprodej pozemku parc. č. 1664 ost. pl. o výměře 424 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 27.

 
3souhlasí  1. se zvýšením smluvní pokuty o 25 888,- Kč, tj. z původní částky ve výši 69 700,- Kč na částku ve výši 95 588,- Kč dle důvodové zprávy bod 11.

2. se závazky dle důvodové zprávy bod 28.

 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2006 bod programu 3 bod 1 ve věci schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3.252 m2 v k. ú. Neředín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši max. 3 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 19.

2. část usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 32 ve věci schválení bezúplatného nabytí objektu k bydlení čp. 188 s pozemkem parc. č. st. 1964 zast. pl. a nádvoří o výměře 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Správa vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 28.

 
5schvaluje  1. odprodej části pozemku parc. č. 808/4 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Anně a Jaroslavu Liškovým za kupní cenu ve výši 9 042,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 29.

2. odprodej pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Zdeňce a Miroslavu Koppovým za kupní cenu ve výši 429 380,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 31.

3. odprodej objektu bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. 1101 zast. pl. a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Miroslavu a Heleně Holčíkovým za kupní cenu ve výši 18 300,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 33.

4. výkup části pozemku parc. č. 1248/19 orná půda o výměře 29 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana Jindřicha de la Renotiére Kriegsfelda do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 13 200,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 34.

5. uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 352 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené s manžely Ing. Radomírem a Milenou Darebníčkými dle dodatku důvodové zprávy bod 36.

6. uzavření dodatku smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy u prodeje části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 862 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc MUDr. Igoru Mazochovi dle dodatku důvodové zprávy bod 37.

7. odprodej pozemků parc. č. st. 1838/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 470 m2, parc. č. st. 1840/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 57 m2, parc. č. st. 1840/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 58 m2, parc. č. 436 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 443 ost. pl. o výměře 34 m2 a část parc. č. st. 464 zast. pl. o výměře 152 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům MUDr. Iljovi a Ing. Anně Šínovým za kupní cenu ve výši 2 150,- Kč/m2, tj. 1 902 750,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 41.

8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k.ú. Nedvězí z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod 43.

9. odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti INPOST, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 17 600,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 45.

10. směnu pozemků parc. č. 1721/56 o výměře 391 m2, orná půda, parc. č. 1721/7 o výměře 711 m2, orná půda, parc. č. 1713 o výměře 1969 m2, zahrada, parc. č. 1711 o výměře 810 m2, zahrada, parc. č. 1715 o výměře 1180 m2, zahrada, parc. č. 1716 o výměře 433 m2, zahrada, parc. č. 1725/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, parc. č. 1725/2 o výměře 321 m2, ostatní plocha, parc. č. 1718/2 o výměře 985 m2, orná půda, parc. č. 1726/2 o výměře 3303 m2, orná půda, parc. č. 1723/2 o výměře 6033 m2, orná půda, parc. č. 1724/2 o výměře 302 m2, ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1727 o výměře 432 m2 (po geom. zaměření část pozemku parc. č. 1726/4), orná půda, část pozemku parc. č. 1726/1 o výměře 3048 m2 (po geom. zaměření část pozemku parc. č. 1726/4), orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 631/1 m2 o výměře 1748 m2 (po geom. zaměření pozemek parc. č. 631/3), ostatní plocha, v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 94/58 o výměře 9479 m2 (po geom. zaměření pozemek parc. č. 94/58 o výměře 7353 m2 a část pozemku parc. č. 94/96 o výměře 2126 m2), ostatní plocha a část pozemku parc. č. 94/64 o výměře 4942 m2(po geom. zaměření část pozemku parc. č. 94/96), ostatní plocha, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a dále pozemek parc. č. 1719 o výměře 126 m2, ostatní plocha, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci dle dodatku důvodové zprávy bod 46.

11. směnu podílu 21/100 nemovitosti č. p. 951 s pozemkem parc. č. st. 1258 zast. pl. a nádvoří o výměře 3021 m2, jiné stavby s pozemkem parc. č. 95/11 ost. pl. o výměře 3027 m2, pozemku parc. č. 94/75 ost. pl. o výměře 1342 m2, pozemek parc. č. 94/73 ost. pl. o výměře 1507 m2, pozemku parc. č. 94/85 ost. pl. o výměře 132 m2 včetně staveb komunikací na nich umístěných, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dále budovu bez č. p. na pozemcích parc. č. st. 1396/1 a parc. č. st. 1396/2, pozemek parc. č. st. 1396/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 1518 m2, pozemku parc. č. st. 1397/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 61 m2, pozemku parc. č. st. 942 zast. pl. a nádvoří o výměře 317 m2, pozemku parc. č. 584/2 ost. pl. o výměře 271 m2, část pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 16 070 m2 včetně venkovních úprav, trvalých porostů, součástí a příslušenství, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu č. p. 352 s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 930 m2, pozemek parc. č. 343/1 ost. pl. o výměře 3 946 m2, pozemek parc. č. 504 ost. pl. o výměře 193 m2 a pozemek parc. č. 527/3 ost. pl. o výměře 7 445 m2 včetně jejich součásti a příslušenství, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dále část pozemku parc. č. 449/30 ost. pl. o výměře 1808 m2 a část pozemku parc. č. 449/38 ost. pl. o výměře 1001 m2, včetně drobných staveb, venkovních úprav, trvalých porostů a příslušenství vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci dle dodatku důvodové zprávy bod 46.

12. odprodej objektu č. p. 982 PS Kosmonautů (Nezvalova) s pozemkem parc. č. st. 1142 zast. pl. o výměře 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ZRNO, s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 200 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 47.

13. odprodej pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Marcele a Jaroslavu Halenkovým za kupní cenu ve výši 135 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 51.

 
6nevyhovuje žádosti  1. pana Antonína Daniela o odprodej části pozemku parc. č. 735/30 orná půda o výměře cca 140 m2 a části pozemku parc. č. 735/31 orná půda o výměře cca 120 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 30.

2. manželů Zdeňky a Miroslava Koppových o darování pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 31.

3. pana Ing. Jiřího Rozkošného o odprodej pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 32.

4. pana Miloslava Kyjevského o odprodej pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 32.

5. společnosti K - STAV stavební a. s. o odprodej pozemku část parc. č. 475/1 ost. pl. o výměře cca 1 260 m2 a pozemku část parc. č. 479 ost. pl. o výměře cca 335 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 38.

6. společnosti K - STAV stavební a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 479 ost. pl. o výměře cca 460 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 39.

7. společnosti K-STAV stavební a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 124/17 ost. pl. o výměře cca 2 150 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 40.

8. paní Hany Kolářové o směnu části pozemku parc. č. 563 orná půda o výměře cca 170 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní Hany Kolářové za část pozemku parc. č. 564 ost. pl. o výměře cca 170 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod 42.

9. pana Mojmíra Doseděla a pana Petra Doseděla, pana Karla Očenáška, společnosti KINEZ, s. r. o., manželů Josefa a Vladimíry Skopalových, společnosti MEKOS GROUP a. s., společnosti AGM PETROL s. r. o., pana Ladislava Čecháka, občanského sdružení Slovo života Olomouc, společnosti VM INEST s. r. o., společnosti Olomoucká investorská s. r. o., společnosti BELLS, s. r. o., společnosti MERIT GROUP a. s., společnosti MERIT CZ a. s., společnosti Pyro & Art s. r. o., manželů Jaromíra a Alexandry Conearic, Mgr. Vladimíra Smrčka, Ing. Jana Pajera a pana Pavla Daňka o odprodej objektu č. p. 982 PS Kosmonautů (Nezvalova) s pozemkem parc. č. st. 1142 zast. pl. o výměře 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 47.

10. pana Jiřího Veverky o odprodej pozemku parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 48.

11. paní Ludmily Kučerové o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 33 ve věci směny pozemků parc. č. 1854/11 ost. pl. o výměře 300 m2 a parc. č. 1854/12 ost. pl. o výměře 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní Ludmily Kučerové za část pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod 49.

12. Českého svazu chovatelů o odprodej pozemků parc. č. 261/4 trvalý travní porost o výměře 133 m2 a část parc. č. 1105/4 ost. pl. o výměře 607 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 52.

 
7souhlasí  1. se změnou subjektu na straně kupujícího u odprodeje pozemku parc. č. 1137/12 ost. pl. o výměře 177 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ze společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. na společnost SMP Net, s.r.o. dle dodatku důvodové zprávy bod 35.

2. se změnou katastrální hranice dle dodatku důvodové zprávy bod 44.

 
8bere na vědomí  změnu celkové výměry a parcelních čísel pozemků z pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 352 m2 na pozemky parc. č. 401/41 orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 401/38 orná půda o výměře 219 m2 a parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 36.
 
9revokuje  1. usnesení zastupitelstva ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 10 ve věci schválení směny pozemků parc. č. 1721/56 o výměře 391 m2, orná půda, parc. č. 1721/7 o výměře 711 m2, orná půda, parc. č. 1713 o výměře 1969 m2, zahrada, parc. č. 1711 o výměře 810 m2, zahrada, parc. č. 1715 o výměře 1180 m2, zahrada, parc. č. 1716 o výměře 433 m2, zahrada, parc. č. 1725/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, parc. č. 1725/2 o výměře 321 m2, ostatní plocha, parc. č. 1718/2 o výměře 985 m2, orná půda, parc. č. 1726/2 o výměře 3303 m2, orná půda, parc. č. 1723/2 o výměře 6033 m2, orná půda, parc. č. 1724/2 o výměře 302 m2, orná půda, část pozemku parc. č. 1727 o výměře 432 m2 (po geom. zaměření parc. č. 1726/4), orná půda, část pozemku parc. č. 1726/1 o výměře 3048 m2 (po geom. zaměření parc. č. 1726/4), orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dále směnu pozemku parc. č. 631/3 o výměře 1748 m2, ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 94/58 o výměře 9479 m2 (po geom. zaměření parc. č. 94/58 o výměře 7353 m2), ostatní plocha a část pozemku parc. č. 94/64 o výměře 4942 m2(po geom. zaměření parc. č. 94/96 o výměře 7068 m2), ostatní plocha, vše k.ú.Olomouc-město, obec Olomouc a dále pozemek parc. č. 1719 o výměře 126 m2, ostatní plocha, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci uhradí cenový rozdíl ve výši 1 868 660,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 46.

2. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006, bod programu 4, bod 13 ve věci nevyhovění žádosti manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o odprodej části pozemku parc. č. 625/2 ost. pl. o výměře cca 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 51.Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu