Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

PhDr. Vlasta Krosesková

PaedDr. Miroslav Pilát

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  18. 9. 2006

 
Projekt EU - závazek konečného příjemce
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2schvaluje  závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu "Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva" k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu