Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Zpracoval:

RNDr. Petr Loyka, CSc.

Mgr. Michal Bartoš

RNDr. Tomáš Paclík

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  18. 9. 2006

 
Obecně prospěšná společnost Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  založení o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce
 
3schvaluje  předložený text zakládací listiny a statutu o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce
 
4ukládá  realizovat veškeré kroky nutné k založení o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce od 1.1. 2007

T: 13. 10. 2006Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu