Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Odbor prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  18. 9. 2006

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
 
2schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 655 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti AKTIVA REAL, s. r. o. za kupní cenu ve výši 49.780,- Kč dle důvodové zprávy bod I/1
 
3schvaluje  prodej celého pozemku parc. č. 93/143, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, (jak byl sloučen z původního pozemku parc. č. 93/143, parc. č. 93/144 a parc. č. 1333, k. ú. Olomouc - město) do podílového spoluvlastnictví společenství vlastníků domu Charkovská 7, společenství vlastníků domu Charkovská 9 a společenství vlastníků domu Charkovská 11 dle důvodové zprávy bod I/2
 
4schvaluje  prodej objektu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 288 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 198/77, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. 243, ostatní plocha, o výměře 286 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek domu Divišova 9, Olomouc, za kupní cenu ve výši 32.280,- Kč dle důvodové zprávy bod I/4
 
6schvaluje  prodej pozemků parc. č. st. 449, zast. pl. a nádvoří, o výměře 82 m2, a parc. č. 450, zahrada, o výměře 1 161 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc, a to každý pozemek ideální 1/3 paní Evě Bayerové, ideální 1/3 panu Petru Maceášikovi, a ideální 1/3 manželům Jaroslavě a Romanu Jílkovým, a to z každého pozemku, za kupní cenu celkem ve výši 106.092,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5
 
7revokuje  usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8 část 7 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1056/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu v Olomouci, Kmochova 32, za kupní cenu ve výši 31.264,- Kč a schválit prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jednotlivým spoluvlastníkům dle jejich podílů, za celkovou kupní cenu ve výši 31.264,- Kč dle důvodové zprávy bod I/6
 
8revokuje  usnesení ze dne 13. 12. 2005 bod 5 část 3 ve věci prodeje pozemků parc. č. st. 369, zast. plocha a nádvoří o výměře 128 m2 a parc. č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit prodej pozemků parc. č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 128 m2, a prodej pozemku parc. č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 40 126,- Kč, a to manželům Mgr. Pavlu a Alici Hegerovým jednou ideální čtvrtinou, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanům jednou ideální čtvrtinou, Michalu Šverdíkovi jednou ideální osminou, Mgr. Petře Jurčové jednou ideální osminou, MUDr. Zdeňku Faldynovi jednou ideální osminou a Mgr. Zuzaně Faldynové jednou ideální osminou dle důvodové zprávy bod I/7
 
9nevyhovuje  žádosti Jiřiny Tomešové ve věci prodeje pozemku parc. č. 3 zahrada o výměře 554 m2, a pozemku parc. č. 1379, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/8
 
10schvaluje  prodej domu č.p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 430 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel" a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod II/1
 
11nevyhovuje  žádosti pana Jelínka a pana Fichny ve věci prodeje domu č.p. 111 ( Litovelská 1) s pozemkem parc. č. st. 138/1 zast. pl., o výměře 430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/1
 
12nevyhovuje žádosti  nájemníků domu č. p. 622 (nám. Národních hrdinů 4) s pozemkem parc. č. st. 771, zast. pl., o výměře 424 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/2
 
13schvaluje  prodej domu č. p. 860 (Komenského 5) s pozemkem parc. č. st. 722/1 zast. pl. a nádvoří, o výměře 480 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům za kupní ceny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod II/3
 
14schvaluje  prodej domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, Ing. Ladislavu Navrátilovi, Českobratrská 12,779 00 Olomouc, za kupní cenu ve výši 15 350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4
 
15nevyhovuje žádosti  Ing. Karla Hróze, Horní nám. 12, Olomouc - 4. 5. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
16nevyhovuje žádosti  nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc (Jemelková - Jemelka, Krameriová, Jarnot) - 28. 6. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
17nevyhovuje žádosti  Ing. Antonína Navrátila, tř. Svornosti 23, Olomouc - 10. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
18nevyhovuje žádosti  Hygie - Vymlátilová (předsedkyně družstva) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
19nevyhovuje žádosti  DOMA - R, s.r.o. - Ing. Krejčí (jednatel společnosti) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
20nevyhovuje žádosti  HRMA s. r. o. - Ing. Hróz, Ing. Mareček (jednatelé společnosti) - 5. 8. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
21nevyhovuje žádosti  Arenga s. r. o. - Pavel Binar (jednatel společnosti) 19. 9. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
22nevyhovuje žádosti  Ceasar - Šembera (předseda představenstva) - 3. 10. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
23nevyhovuje žádosti  nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc - za nájemníky Ing. Karel Hróz (Jemelka, Jarnot, Krameriová, Doma, Hygie) - 10. 11. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
24nevyhovuje žádosti  Davida Rikla a Adriany Riklové Gerši - Obchodní centrum, Olomouc a. s. - 28. 11. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
25nevyhovuje žádosti  Ing. Antonína Navrátila, Tř. Svornosti 23 - 6. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
26nevyhovuje žádosti  East. Port Invest s.r.o. Praha - 13. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
27nevyhovuje žádosti  nájemníků domu Horní náměstí 12, Olomouc - Hróz, Jemelkovi, Jarnot, Krameriová, DOMA - R, Hygie - 16. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
28nevyhovuje žádosti  Jana Navrátila - Patriot Reality, spol. s r. o., Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
29nevyhovuje žádosti  Roberta Šlotíře, Toveř, Dolany u Olomouce - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
30nevyhovuje žádosti  Riklových, Obchodní centrum Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
31nevyhovuje žádosti  dr. Pavla Vinglárka, Jiráskova 355, Moravský Beroun - 7. 2. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
32nevyhovuje žádosti  LUCE INTERNATIONAL, s. r. o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3, majitel spol. Renato Fabbian, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
33nevyhovuje žádosti  Spolaore Egidio, Bubenečská 43, 160 00 Praha 6, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
34nevyhovuje žádosti  Ing. Karla Hróze, Jany Hrózové, Horní náměstí 12, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
35nevyhovuje žádosti  SLAMI, s. r. o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
36nevyhovuje žádosti  IES REAL & CONSULTING, s.r.o., Sladkovského 609/5, Olomouc - Hodolany, 772 00, jednatel Ing. Ivan Kyselý, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
37nevyhovuje žádosti  Ing. Jana Šimoňáka, Ostružnická 4, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
38nevyhovuje žádosti  Jany Válkové, Schweitzerova 76, 779 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
39nevyhovuje žádosti  SLAMI, s.r.o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
40nevyhovuje žádosti  PATRIOT reality, s.r.o., Ostružnická 7, 772 00 Olomouc, jednatel Jan Navrátil, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
 
41schvaluje  prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m2, a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce, paní Taťáně Krškové, Tvrdíkova 8, Olomouc, za kupní cenu ve výši 2 600 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/5
 
42nevyhovuje žádosti  pana Radomíra Pavelky o zrušení výběrového řízení na prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m2, a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod II/5
 
43nevyhovuje žádosti  paní Heleny Kadlčíkové ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod II/6
 
44nevyhovuje žádosti  manželů Jána a Juliány Brandových ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod II/6
 
45schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 759/11 v domě č. p. 759 (Wanklova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na společných částech domu č. p. 759 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na pozemku parc. č. st. 1057, zast. pl., o výměře 528 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, 6. středisko Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,- Kč, za jednotku 7.721,- Kč, za pozemek 1.914,- Kč a náklady 18.795,- Kč dle důvodové zprávy bod II/7
 
46schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/20 v domě č. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10687/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10687/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Moravskému reálnému gymnáziu s.r.o. Olomouc, za kupní cenu ve výši 9 700 000,-Kč (cena za NP: 9 106 308,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 530 842,- Kč, náklady: 62 850,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/8
 
47schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/17 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4233/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4233/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci ONYX engineering, spol. s.r.o., Olomouc, za kupní cenu ve výši 3 200 000,-Kč (cena za NP: 2 961 088,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 210 260,- Kč, náklady: 28 652,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/9
 
48schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/27 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 150.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/9
 
49schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/35 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 80.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/11
 
50schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/34 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci PhDr. Editě Bosákové a Bc. Mgr. Jaroslavu Bosákovi, Nešverova 1, Olomouc, za kupní cenu ve výši 80.000,-Kč (cena za NP: 72.035,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 6 953,- Kč, náklady: 1012,- Kč) dle důvodové zprávy II/12
 
51schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 668/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Kulhánkové Marcele, za kupní cenu ve výši 2 507 467,-Kč (odhadní cena za NP: 2 461 262,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 29 934,- Kč, náklady: 16 271,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/14
 
52schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 669/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Zdeňkovi Svobodovi, za kupní cenu ve výši 1 997 577,-Kč (odhadní cena za NP: 1 960 401,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 23 219,- Kč, náklady: 13 957,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/15
 
53schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 669/20 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemce Hložánková Marie, za kupní cenu ve výši 1 275 638,-Kč (odhadní cena za NP: 1 247 377,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 15 593,- Kč, náklady: 12 668,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/16
 
54schvaluje  prodej bytové jednotky č. 298/29 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 632/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 632/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Evě a Pavlu Klajblovým, za kupní cenu ve výši 89.640,- Kč, z toho za jednotku 86.604,- Kč, za pozemek 879,- Kč, náklady 2.157,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1
 
55schvaluje  prodej bytové jednotky č. 528/1 v domě č. p. 528 (Sokolská 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 145/929 na společných částech domu č. p. 528 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 145/929 na pozemku parc. č. st. 64, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, paní Marii Doležalové, za kupní cenu ve výši 102.399,- Kč, z toho za jednotku 91.295,- Kč, za pozemek 8.339,- Kč, náklady 2.765,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2
 
56schvaluje  prodej bytové jednotky č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu Andreju Grulovi za kupní cenu ve výši 46.190,- Kč, z toho za jednotku 41.606,- Kč, za pozemek 1.803,- Kč, náklady 2.781,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3
 
57schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Elišce Kováčové, za kupní cenu ve výši 96.581,- Kč, z toho za jednotku 93.963,- Kč, za pozemek 671,- Kč, náklady 1.947,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4
 
58schvaluje  prodej bytové jednotky č. 574/18 v domě č. p. 574 (Stiborova 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 681/14086 na společných částech domu č. p. 574 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 681/14086 na pozemku parc. č. st. 1015, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Jolaně Ištokové, za kupní cenu celkem 122.695,- Kč, z toho za jednotku 119.799,- Kč, za pozemek 1.142,- Kč a náklady 1.754,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5
 
59schvaluje  prodej bytové jednotky č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Emilii Ištokové, za kupní cenu celkem 132.997,- Kč, z toho za jednotku 130.349,- Kč, za pozemek 1.178,- Kč a náklady 1.470,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6
 
60schvaluje  prodej bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci manželům Ing. Lubomíru a Miloslavě Gajdošovým, za kupní cenu celkem 135.831,- Kč, z toho za jednotku 133.251,- Kč, za pozemek 1.184,- Kč a náklady 1.396,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7
 
61schvaluje  prodej bytové jednotky č. 570/14 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Martině Skaličkové, za kupní cenu celkem 165.840,- Kč, z toho za jednotku 163.778,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 2.062,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod III/8
 
62schvaluje  prodej bytové jednotky č. 574/22 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574, 575, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Jiřině Zamcové, za kupní cenu celkem 104.524,- Kč, z toho za jednotku 103.214,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.310,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9
 
63schvaluje  prodej bytové jednotky č. 136/18 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zast. pl., o výměře 174 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Daoxuansonu a Angelice Daovým, za kupní cenu celkem 153.290,- Kč, z toho za jednotku 150.015,- Kč, za pozemek 1.126,- Kč a náklady 2.149,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10
 
64schvaluje  prodej bytové jednotky č. 119/22 v domě č. p. 118 a 119 (Černá cesta 45 a 47) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na společných částech domu č. p. 118 a 119, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Františku a Marii Hradilovým a Pavlu Hradilovi, za kupní cenu celkem 100.415,- Kč, z toho za jednotku 99.110,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.305,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11
 
65trvá  na původním usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8, část 74 ve věci prodeje bytové jednotky č. 451/4 v domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B - bez možnosti proinvestování, za kupní cenu celkem 116.453,- Kč, z toho za jednotku 107.266,- Kč, pozemek 5.282,- Kč a náklady 3.905,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12
 
66schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/6902 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zast. pl., o výměře 404 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, manželům Janě a Josefu Kocourkovým, za kupní cenu celkem 150.889,- Kč, z toho za jednotku 138.829,- Kč, za pozemek 9.844,- Kč a náklady 2.216,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13
 
67schvaluje  prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Karlu Kvochovi, za kupní cenu ve výši 91.805,- Kč, z toho za jednotku 89.161,- Kč, za pozemek 656,- Kč, náklady 1.988,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod III/14
 
68schvaluje  odkoupení podílu o velikosti ideální 1/4 bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542 (Smetanova 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc, od Marcely Šulcové za kupní cenu 84 977,- Kč. dle důvodové zprávy bod IV/1
 
69nevyhovuje  opětovné žádosti pana Josefa Otčenáška ve věci odkoupení bytové jednotky č. 643/2 v domě Tř. Svornosti 31 a odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 107/580 k pozemku parc. č. st. 708 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/3
 
70schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 961/69 v domě Foerstrova 17, manželům Rudolfu a Anně Trtilovým, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/4
 
71schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 715/22 v domě Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19, paní Ivetě Macháčkové, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/5
 
72schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 628/13 v domě č. p. 628, 629 (Zikova 15, 17) do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/6
 
73schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/18 v domě Vojanova 6, paní Haně Sobotkové do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/7
 
74schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 609/23 v domě Stiborova 26, paní Heleně Faltýnkové do 31. 10. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/8
 
75schvaluje  odklad zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1023/19 v domě Vojanova 20, a to do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/9
 
76nevyhovuje žádosti  pana Ing. Ondřeje Sokola ve věci povolení půdní vestavby v domě Palackého 8 dle důvodové zprávy bod IV/10
 
77schvaluje  prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) dle důvodové zprávy bod IV/11
 
78revokuje  usnesení č. 8 část 31 ze dne 19. 5. 2006 a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 523/1 v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338 na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338 na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Karlu Pastrnkovi za kupní cenu ve výši 2 540 891,-Kč, z toho nebytová jednotka 1 613 900,- Kč, pozemek

908 620,- Kč, náklady 18 371,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/2

 
79schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 926/1 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc, za kupní cenu ve výši 3 820 000,- Kč (cena za NP 3 740 391,- Kč, cena za pozemek 64 805,- Kč, náklady 14 804,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/3
 
80schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 924/2 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Moravel a. s., Olomouc, za kupní cenu 1 800 000,- Kč (z toho cena za NP 1 764 348, - Kč, cena za pozemek 27 851,- Kč, náklady 7 801,- Kč) dle dodatku důvodové zprávy bod I/4
 
81revokuje  své usnesení ze dne 18. 7. 2006, bod 2, část 3, a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 746/104 v domě č. p. 746 (Leginářská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3014/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3014/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s., za kupní cenu ve výši 4 850 000,-Kč, z toho za jednotku 4 463 950,- Kč, za pozemek 356 800,- Kč a náklady 29 250,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/5
 
82schvaluje  prodej bytové jednotky č. 607/7 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 449/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 449/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Šárce Frumarové, za kupní cenu celkem 77.320,- Kč, z toho za jednotku 75.674,- Kč, za pozemek 732,- Kč a náklady 914,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/1
 
83schvaluje  prodej bytové jednotky č. 475/11 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zast. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Renátě Kocourkové, za kupní cenu celkem 134.690,- Kč, z toho za jednotku 131.505,- Kč, za pozemek 1.480,- Kč a náklady 1.705,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/2
 
84schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1004/12 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 193/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 193/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Aleně Silné, za kupní cenu ve výši 33.510,- Kč, z toho za jednotku 31.506,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/3
 
85schvaluje  prodej bytové jednotky č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. č. st. 112/6, zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Janě Pánkové, za kupní cenu ve výši 62.999,50 Kč, z toho za jednotku 52.625,50 Kč, za pozemek 8.351,- Kč, náklady 2.023,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/4
 
86nevyhovuje  žádosti pana Marcela Pešky ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/7 v domě Za Vodojemem 2 dle dodatku důvodové zprávy bod II/5
 
87schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1004/7 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 193/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 193/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Marcelu Peškovi, za kupní cenu ve výši 33.510,- Kč, z toho za jednotku 31.506,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/5
 
88schvaluje  prodej bytové jednotky č. 386/1 v domě č.p. 386 (Riegrova 33) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 516/3604 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 516/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Pavle Jarmové, za kupní cenu ve výši 225.392,- Kč, z toho za jednotku 202.404,- Kč, za pozemek 20.892,- Kč, náklady 2.096,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/6
 
89pozastavuje  prodej bytové jednotky č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) do doby pravomocného rozsudku soudu ohledně určení nájemce předmětného bytu dle dodatku důvodové zprávy bod III/1
 
90schvaluje  prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A), B) dle dodatku důvodové zprávy bod III/2


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu