Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Tesařík Martin, Ing., primátor města
Zpracoval:

Bc. Daniela Horňáková, vedoucí OKP

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Delegování zástupce města na valnou hromadu
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2ruší  delegování Ing. Martina Tesaříka k zastupování statutárního města Olomouce na valné hromadě Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. dle usnesení ZMO ze dne 4.2.2003 bod 6, část 4
 
3deleguje  k zastupování akcionáře statutární město Olomouc na valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. konané dne 16.5.2003 pana Ing. Vladimíra Pokorného a to ke všem úkonům činěným na jednání valné hromady


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu