Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Zpracoval:

RNDr. Josef Kaštil, obchodní náměstěk SNO,a.s.

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matriky

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Návrh na zrušení vyhlášky č. 21/1993 o kriteriích pro určení pořadí žadatelů o poskytnutí bytových náhrad
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu
 
2vydává  obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 21/1993 o kriteriích pro určení pořadí žadatelů o poskytnutí bytových náhrad


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu