Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

ing. Vladimír Pokorný - náměstek primátora

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Ceny města Olomouce
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Mgr. Bohumíru Kolářovi v oblasti kultura
 
3schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 prof. PaedDr. Zdeňku Přikrylovi v oblasti výtvarné umění
 
4schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Evě a Pavlu Romanovým /p. Roman - in memoriam/ v oblasti sportu
 
5schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 prof. RNDr. Otakaru Štěrbovi v oblasti přírodní vědy
 
6schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Doc. PhDr. Lucy Topol´ské, CSc. v oblasti literární činnost
 
7schvaluje  udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 PhDr. Vojtěchu Gajovi v oblasti společenské vědy - in memoriam


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu