Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Odbor prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje  žádosti pana Hynka Maxy a trvá na původní kupní ceně dle důvodové zprávy bod 1
 
2schvaluje  prodej bytové jednotky č. 192/8 v domě Norská 23, 25 spoluvlastníkům domů za kupní cenu ve výši 174.807,- Kč dle důvodové zprávy bod 2
 
3schvaluje  snížení kupní ceny za NP prodejna potravin v domě Hanušova 2, 4 o částku 26 700,- Kč. Kupní cena za NP po odečtu činí 342 287,- Kč dle důvodové zprávy bod 3
 
4schvaluje  prodej bytů oprávněným nájemcům dle vyhlášky č. 13/97, č. 14/98 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 4
 
5vyhovuje žádosti  manželům Hradilovým a Pekařovým a schvaluje prodej NP garáže č. 1047/8 manželům Aleně a Drahomíru Hradilovým za kupní cenu ve výši 15 158,- Kč a prodej NP garáže č. 1047/7 manželům Marcele a Ladislavu Pekařovým za kupní cenu ve výši 13 987,- Kč dle důvodové zprávy bod 5
 
6nevyhovuje žádosti  nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 6
 
7trvá  na původním rozhodnutí ze dne 8.3.2001, tj. odprodej pozemku parc. č. 87/20 a 87/21 zahrada do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům domů Dobrovského 15 a Dobrovského 17 dle důvodové zprávy bod 7
 
8schvaluje  prodej pozemku parc. č. 454/1 zast. pl. o výměře 941 v k. ú. Holice spoluvlastníkům domu U Cukrovaru 4, a to Ivu a Janě Fouskovým, Karlu a Martě Vragovým, Miroslavu a Anežce Zemanovým, Věře Vaňkové, Josefu a Zoře Sládkovým, Věře Prdové, Josefu a Zdeňce Čechovým za kupní cenu ve výši 75 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 8
 
9vyhovuje žádosti  o odprodej bytových jednotek dle vyhlášky č. 2/2000 za podmínky úhrady I. poloviny kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 9
 
10vyhovuje  žádosti o odprodej bytových jednotek dle vyhlášky č. 2/2000 a podmínky úhrady I. poloviny kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy dle dodatku důvodové zprávy bod 11
 
11schvaluje  prodej bytů novým kupujícím podle vyhlášky města č. 13/1997, č. 14/1998 a č. 8/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 12
 
12schvaluje  novou kupní cenu ve výši 99.887,- Kč za bytovou jednotku č. 712/4 v domě tř. Spojenců 10 dle dodatku důvodové zprávy bod 13
 
13schvaluje  prodej domu Na Bystřičce 12 a Blanická 21 po bytových jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 1 dle dodatku důvodové zprávy bod 14


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu