Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Alena Vačkářová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy dle bodu 2 důvodové zprávy
 
3revokuje  část usnesení č. 4 ze dne 11. 3. 2003 bod 2/4 týkající se odkládací podmínky pro zaplacení splátek a termínů splátek a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Olomouce za účelem úhrady nutných nákladů na vyvolanou investici - vymístění plochy B, potřebné pro stavbu Úprava přednádražního prostoru III. etapa bez odkládacích podmínek pro úhradu splátek a s novými termíny splátek dle bodu č. 1 důvodové zprávy.


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu