Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, náměstek primátora
Zpracoval:

Bc. Vítězslava Vičarová

Silva Látalová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Rozpočtové změny roku 2003
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  rekapitulaci rozpočtu SMO na rok 2003 dle přílohy č. 1
 
3revokuje  část usnesení ZmO a to čl. 13, bod 2 e) ze dne 11. 03. 2003 ve věci poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31. 05. 2004, na dobudování lyžařského areálu v Hlubočkách firmě SIMIVER, zastoupené p. Michalem Stojmenovem
 
4schvaluje  poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31. 05 .2004, na dobudování lyžařského areálu v Hlubočkách, firmě SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r. o., se sídlem Křelov - Břuchotín, M. Majerové 264/6, PSČ 783 36


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu